Sent torsdag kveld starter Statens vegvesen arbeidet med å reparere vifter og ventilasjonsanlegg i Stavenestunnelen på E16 mellom Trengereid og Vaksdal.

Dermed stenges tunnelen fra midnatt natt til fredag, men åpnes hver hele time for gjennomkjøring.

— Vi regner med at det blir en del kø siden sommertrafikken ikke har avtatt ennå, sier Frode Lykkebø i Statens vegvesen.

De tar imidlertid sikte på å få køene gjennom når de åpner hver hele time.

Må kanskje stenge igjen

— Arbeidet skal gjøres mellom midnatt og klokken 06.00 fredag morgen, og tunnelen må stenges av hensyn til trygghet for arbeidsfolk og trafikanter. Dersom ikke tiltakene fører til normal vifte- og ventilasjonskapasitet, må det til mer omfattende arbeid. Hvorvidt dette blir nødvendig blir ikke klart før arbeidet er avsluttet fredag morgen, ifølge Lykkebø.

Bergensede omkjøringsmuligheter

— Der er ikke mange alternativer. Vi har fylkesvei 7 over Kvamskogen, og fylkesvei 569 over Modalen kan være en mulighet for noen, men på grunn av lave tunneler og smal vei, er ikke denne veien egnet for større kjøretøy, sier han.