I dag blir fartsgrensen redusert fra 80 til 70 km/t på E39 på strekningene Halhjem — Moberg og Ulvenskiftet - Storestraumen i Os kommune.

Til høsten skjer trolig det samme med en rekke andre veistrekninger som i dag har en generell fartsgrense på 80.

— Vi har en liste med 25 strekninger som vi skal vurdere i sommer. Vi kan ikke gå ut med hvilke veier dette gjelder ennå, fordi tallene som listen er basert på må kvalitetssikres, sier Tor Høyland som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Likevel røper han at 80 sonene ved Kalandseid og mellom Nordhordlandsbrua og Knarvik er veldig aktuelle for å bli nedskiltet til 70.

Reduserer skadene

— Vi vurderer først og fremst 80-soner med mye trafikk, det vil si over 8000 biler i døgnet. Her er sjansene for møteulykker større. Vi ser på hvor høy den reelle farten er på stedet, og hvor god veistandarden er. Vi ser også på veistrekninger med spesielt høye ulykkestall, selv om trafikkmengden er mindre.

Også i 2001 ble farten på mange veistrekninger skiltet ned.

— Farten ble den gang redusert til 70 på 17 strekninger i Hordaland. Dette gjaldt Arnavegen, Sotraveien og flere strekninger på E16.

Ifølge en undersøkelse fra Vegvesenet ble antall ulykker redusert med 14 prosent etter nedskiltingen for ti år siden. Antall alvorlig skadede gikk fra 21 til 13 og antall drepte fra 6 til 0 på de aktuelle strekningene når en sammenligner treårsperiodene før og etter nedskiltingen.

«Midlertidig»

Høyland kaller fartsreduksjonen for et strakstiltak for å få ned ulykkestallene.

— Hvis sikkerhetsstandarden på veiene går opp, for eksempel med et breiere midtfelt, kan fartsgrensen heves igjen. Men det tar mange år å få til slike tiltak.

Tankbilsjåfør Øyvind Kleppe har nettopp kjørt gjennom den nye 70-sonen på vei til fergekaien på Halhjem. Han synes det er greit at fartsgrensen blir redusert.

— Det er en del stygge avkjøringer på denne veien. Jeg tror dette vil bedre sikkerheten, men jeg er usikker på om folk kommer til å senke hastigheten, sier han.

Den magiske grensen

— Det er en grunn til at vi reduserer til akkurat 70. For en gjennomsnittlig frisk person går tålegrensen her. Vi vet at sannsynligheten for å overleve reduseres betydelig når en kjører i 80 i stedet for 70, sier kommunikasjonsrådgiver Charlotte Villanger Nielsen i Statens vegvesen.

Derfor forsøker Vegvesenet nå å få folk flest til å holde seg til de oppgitte fartsgrensene i stedet for å kjøre litt fortere.

— Det er veldig mye farligere å kjøre 10-15 km/t over fartsgrensen. Spesielt med tanke på at indre organer kan bli revet av eller forskyves i en kollisjon, sier hun.

Er det bra at fartsgrensene blir redusert? Si din mening i kommentarfeltet under.

REDUSERT FART: Tankbilsjåfør Øyvind Kleppe ønsker den nye 70-sonen velkommen.
LEIF GULLSTEIN