Utan forvarsel til andre enn politiets operasjonssentral i Haugesund og skipstrafikken fyrte entreprenøren av ei sprengstoffsalve klokka 22.24 tysdag som fekk hus til å skaka i Sveio og Bømlo på begge sider av Bømlafjorden og heilt inn til Stord. Smellen kom frå Tjernagel i Sveio, der AF Decom er i ferd med å fjerna dei opptil 95 meter høge mastene som sidan 1986 har utgjort ein av Norkring (Telenor) sine kortbølgjesendarar.

— Med vilje

— Vi har med vilje ikkje gått ut med informasjon om sprengingstidspunkt, av frykt for at arbeidet skal tiltrekkja seg folk, seier Agnar Haugen, som er prosjektdirektør i AF Decom, avdeling Vestlandet.

— Men kvifor ei salve så seint på kvelden?

— Dette arbeidet er veldig vêravhengig, spesielt på Tjernagel der det kan vera kraftige kastevindar. Vi fekk eit gunstig vêrvindauge tysdag kveld, dessutan hadde vi på førehand svekka punkt på byggverket. Dermed måtte vi berre nytta sjansen, seier Haugen.

Den 500 kilowatt sterke kortbølgesendaren i Sveio blei oppført i 1986 som eit supplement til Kvitsøy-sendaren i Rogaland, for å senda NRK sine utanriksprogram heile døgeret, vesentleg retta mot Mellom- og Nord-Amerika. I dag har internett og satellittar gjort slike sendarar overflødige. Kvitsøy-sendaren skal sprengjast ned over sommaren.

- Ho var sjokkert

— Ei dame ringte til oss i dag og klaga på vegner av fleire bebuarar i Auklandshamn- og Tjernagel-området. Ho var sjokkert over at sprengingsarbeid kan finna stad seint på kveld utan å varsla folk, seier Sveio-lensmann Kåre Ravn Ottesen. Politiets operasjonssentral i Haugesund fekk tysdag kveld fleire telefonar frå folk i Mosterhamn-området som reagerte på sprenginga.

Agnar Haugen i AF Decom opplyser at den fjerde masta etter planen blir sprengt ned i dag, utan å opplysa om tidspunktet. Den femte og siste Tjernagel-masta skal fjernast torsdag. Heile arbeidet vil vera avslutta til påske. Då er rundt 700 tonn stål teke ned og sendt til attvinning hos Norsk Metallretur, forklarer Haugen.

Selskapet har åtte mann i arbeid i Sveio med å riva det tidlegare landemerket ved Bømlafjorden. Entreprenøren nyttar spesialsprengstoffet C4 til å skyta ned mastene, og opererer med ei tryggingssone på 500 meter frå sendaren.

Kjem du til å sakne mastane? Bruk kommentarfeltet under!

SLUTT: Satellittar og internett har gjort kortbølgesendaren i Sveio overflødig, fem master frå 65 til 95 meter høge blir sprengde ned.
AF Decom
FOR FALL: I alt fem stålmaster i tidlegare Sveio kringskastar blir fjerna ved hjelp av sprengstoff.
AF Decom