Ved 20.40-tiden 4. april i år ble mannen tatt av politiet på den smale veien i Os. Nå er han dømt til ubetinget fengsel i 30 dager. Han mister også sertifikatet i tre år. Trude Lande i Utrykningspolitiet var på stedet med laser den aktuelle kvelden.

Overrasket over resultatet

— Jeg så to stylete sportsbiler komme ut fra Hegglandsdalsvegen. En kjørte mot Os og en mot Hatvik, sa hun til nettstedet Midtsiden i Os.

Deretter hørte hun en bil som aksellerte slik at motoren hylte.

— Det var vanskelig å se om det var bilen mot Os eller den som kom rett imot meg som kjørte fort. Men så tok jeg en måling, og da jeg så resultatet, tenkte jeg «Holy Moses!», sa politibetjenten til nettstedet.

Tidligere straffet

Sjåføren forklarte at han hadde med en kamerat i bilen og at de skulle foreta en akselerasjon med bilen. Dette fordi kameraten trodde det var noe galt med sin bil, slik at meningen var å sammenligne de to bilene.

Ifølge dommen fra Nordhordland tingrett er det begrenset med rettspraksis på så store fartsovertredelser. Det kommer frem at sjåføren er tidligere straffet for overtredelse av vegtrafikkloven, senest i 2011.

«I skjerpende retning vektlegger retten at fartsoverskridelsen var svært høy, samt det betydelige farepotensial slik kjøring i en 50-sone utgjør. Det at veistrekningen var rett og oversiktlig, og uten annen trafikk på det aktuelle tidspunktet, kan ikke tillegges nevneverdig vekt i formildende retning», heter det i dommen.