Han gikk i skapet, hentet haglen og fyrte av et skudd ut altandøren.

Da kvinnen senere på dagen kom tilbake, hentet han haglen på nytt og fyrte av et skudd både i stereobenken og tv-en. Kvinnen nektet å forklare seg da saken mot 32-åringen var for retten.

Han er likevel dømt for å ha truet henne, samt for uforsvarlig bruk av våpen. For dette og øvrige forhold er mannen, som er godt kjent hos politiet, dømt til ti måneders fengsel. Fire måneder er gjort betinget.