— Dykkingen kan komme i gang i slutten av uken, men sannsynligvis blir det tidligst søndag, sier informasjonssjef Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt. Selve uthentingen kan tidligst starte søndag, melder NRK.

Dykkingen skal utføres av Bergen Brannvesen og bergensselskapet IMC Diving. Disse arbeider nå med å forberede og kvalitetssikre den krevende operasjonen. Onsdag var blant annet overbrannmester Jan Ove Brakstad i Jelsa i Suldal kommune og filmet «Rocknes» sitt søsterskip, «Stones».

Dykkingens hovedmål er å finne og hente ut savnede. Det er tidsperspektivet som gjør at man ikke venter med dette til skipet er snudd.

— Det vil ta veldig mye lenger tid. Vårt ønske er, så sant sikkerheten rundt dette blir ivaretatt, å starte søket etter de savnede så snart så mulig. Ikke minst av hensyn til de pårørende, sier Hillestad til NRK.

Hordaland politidistrikt skal også foreta kriminaltekniske undersøkelser på «Rocknes», men det er ikke avklart om dette vil gjøres før eller etter havaristen er snudd.

— Det består i å se etter ting, for eksempel på broen, som kan gi svar på hva som gikk galt, sier Hillestad.

Politiet har også ansvar for identifisering av de omkomne. Til dette får Hordaland politidistrikt bistand fra Kripos.