De to personene som onsdag formiddag ble funnet omkommet i cockpiten, ble i 13-tiden tatt ut av flyet. De skal fraktes til Gades institutt i Bergen.

— Vi har prioritert å få de omkomne ut. Nå som de er hentet ut, har vi begynt å fokusere på flyvraket. Hva vi skal gjøre med det, er ikke avgjort ennå, sier Hellene, og legger til:

— Det mest ideelle er å få transportert vraket ned til Voss med helikopter, men dette er ikke bestemt ennå.

Etter det BT får opplyst, skal et helikopter hente flyvraket ned fra fjellet onsdag ettermiddag.

Leter etter svar

Lensmannen sier det er uklart om man vil få svar på hva som har skjedd.

— Nå begynner etterforskningen. Vi er nettopp i gang, og vet ikke hvor lang tid det vil ta. Om vi finner en ulykkesårsak, er vanskelig å si.

De to omkomne er så langt ikke identifisert, men lensmannen sier det ikke er noe som tyder på annet enn at det er de to savnede mennene på 33 og 48 år. De omkomne skal fraktes til Gades institutt i Bergen.

Hellene sier at politiet har hatt jevnlig kontakt med de pårørende og informert dem gjennom dagen.

Samles i sorgen

Medlemmer i Voss flyklubb og Hardanger Mikroflyklubb samles i kveld for å være sammen i en tung stund.

— Vi vil gjerne vite hva som har skjedd. Vi bearbeider situasjonen nå, det er ikke så mye mer vi kan gjøre, sier Jan Fredrik Fleischer Tønjum.

Flyet boret seg delvis gjennom isen og ned i et snølag da det styrtet mandag, og cockpiten ble begravd under isen.

BT snakket tidligere onsdag med Oddvin Teigen, som har vært flykamerat med den savnede 33-åringen i mange år. Han fløy sammen med 33-åringen mandag, før ulykken skjedde.

— Klokken 16 mandag skiltes vi på Bømoen. Han skulle bare ta en tur ekstra. Ikke lenge etterpå må ulykken ha skjedd, sier han.

Flyforbud i området

Et mannskap på elleve personer tok seg onsdag opp på å fjellet for å grave ut cockpiten. Da flyvraket var dratt opp på land, ble to personer funnet omkommet i vraket.

Samtidig ba mannskapene som arbeider på stedet om at flyforbudet over området måtte gjeninnføres.

— Det er fordi det forstyrret arbeidene på stedet, sier politibetjent Siri Andersen på Voss.

Lensmannen Ivar Hellene sier at flyforbudet blir opprettholdt til klokken 18 onsdag, kanskje lenger.

STYRTET: Det var dette flyet de to savnede mennene var på tur med.