— Utdanningsminister Kristin Clemet vil ha kamp om elevene. Den viktigste kampen om elevene føres ikke i skolen, men mellom foreldrene, skolen og andre aktører.

Det sa Stig Kankkonen, sjefredaktør for Kyrkpressen som leses av 90 prosent av Finlands befolkning, i sitt foredrag om en felles nordisk verdiplattform på den nordiske skolekonferansen i Bergen.

Verdiplattform

— Vi taler om en verdiplattform som om det er noe vi står eller bygger på. Jeg vil heller tale om tanken, de mentale strukturer som finnes mellom våre ører, sa han.

Tankekontroll mente han er den mest betydningsfulle metode for å utøve makt. Den kampen mener han er svært reell og føres mer hensynsløst enn før. Noen vil erobre våre tanker for senere å erobre verden.

Økt globalisering knytter oss tettere sammen. Det skaper og grobunn for å forme våre tanker. Endringene skjer ikke plutselig, men glidende over tid. Dermed aksepterer vi dem lettere.

Globale foretak rår grunnen. CNN bestemmer vår oppfatning av verdens mest dramatiske nyheter. Kommersialisering og ønske om økt gevinst ligger i bunnen. De som vinner, beskriver krigen som noe vakkert, noe som var nødvendig.

Mediene og deres interesse for gevinst dikterer og hva barna blir oppmerksom på. De klarer ikke alltid å skille mellom virkelig og fiktiv vold og blir redde. Skolen er effektiv og billig. Preget av industriens tankegang produserer den produsenter og konsumenter.

Trenger en revolusjon

— Vi trenger en revolusjon i tenkning, understreket Stig Kankkonen.

Han mente det blir viktigere å gjøre det som er rett og vil gå i nærkamp med nyhetsprodusentene om innholdet i deres budskap. De gir oss ikke den trygghet vi behøver. Selv har han i seks år vært lederskribent i Hufvudstadsbladet.

— Hvilke gode verdier mener du vi må gi barn og unge?

— Medmenneskelighet, det å elske sin neste som seg selv, er viktig. Ellers går det til Helvete, sier Stig Kankkonen.

Han ser voldshandlinger som et alvorlig tegn på at mange ikke makter å sette seg inn i andres situasjon. Utpreget egoisme der man blir blind for andre, er ikke bare unges, men og verdens problem.

I fremtiden mener han det blir viktigere å lære barn å respektere hverandre enn å konkurrere. Produsentene skal ikke få definere det gode liv. Kampen for det gode hjem kjennes kanskje naiv. Vi står ikke maktesløse, men strider for det uvirkelige, de gode ideer, sa Kankkonen.

GODE TANKER. Sjefredaktør Stig Kankkonen mener det er viktig å lære barn og unge medmenneskelighet.
FOTO: TOR HØVIK