Aktor hevdet det første, forsvarer det siste. Nå er det opp til juryen i Gulating lagmannsrett å avgjøre om 32-åringen er skyldig.

Forsvarer Vegard Austgulen pekte på at den 32 år gamle somalieren hele tiden har holdt fast ved sin forklaring om at han ønsket å dø, og at han ville få politiet til å skyte seg. Austgulen viste til flere tilfeller av såkalt «suicide by cop» i USA, og mente fenomenet kanskje også var til stede i Bergen, den 6. oktober 2000, da gisseldramaet fant sted.

— Hvis det å bli skutt av politiet var tiltaltes egentlige mål, da er det slik at Monica Lien og Gard Morken ble tilfeldige ofre. Og tiltalte nådde nesten sitt mål. Han ble skutt av politiet, men på grunn av norsk politis evne til å skyte for å skade, klarte han det ikke helt, sa forsvareren.

Aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, sa i sin prosedyre at juryen ikke hadde noen grunn til å tvile på noen av de fornærmedes forklaringer. De stemmer overens med tekniske bevis og med tiltaltes opprinnelige politiforklaringer. Aktor pekte også på at hans oppførsel overfor Monica Lien var nærmest en blåkopi av det voldtektsforsøket han ble dømt for i 1996.

Aktor kom også inn på voldsomheten i angrepene mot politimannen Harald Bratlie: - Bratlie var flere ganger i livsfare. Igjen ser vi hvordan tiltalte reagerer med voldsbruk når ting ikke går hans vei. I det øyeblikket han ikke får det som han vil, stikker han, sa Stolt Nielsen.

Juryens kjennelse i skyldspørsmålet faller i dag.