I år er det 200 år siden vår store dikter Henrik Wergeland (1808-1845) ble født. Ikke nok med at han var nasjonaldikter – han var også norges første riksarkivar. Wergeland-jubileet blir markert på mange ulike vis, også i Arkivverket. Riksarkivet og Statsarkivene i Bergen, Kristiansand og Oslo har samarbeidet om å lage en nettutstilling om Henrik Wergelands forfedre.

Nettutstillingen gir oversikt over Henriks forfedre på både mors— og farssiden. På morssiden tilhørte forfedrene hans bedrestilte familier i Kristiansand, Moss og Drammen med forgreininger til Skottland. På farssiden kom slekten hans fra flere kystbygder på Vestlandet. Her er det mer alminnelige folk, bønder, lærere og klokkere som ikke alltid hadde det like romslig økonomisk.

Henrik Wergelands forfedre

Nettustillingen er laget rundt et slektstre, der man kan navigere mellom de ulike forfredrene til Henrik Wergeland. Selve navigeringen foregår ved at man klikker på de ulike navnene og få opp mer informasjon om dem.

Informasjonen består av bilder av enkeltpersoner, skannede arkivkilder, for eksempel kirkebøker og brev, avskrifter av originaldokumenter, artikler i tillegg til lenker til søkbare databaser.

Faren Nicolai Wergeland - fra fattiglem til Eidsvoldsmann

Henrik Wergelands far, Nicolai Wergeland (1780-1848), ble født i Hosanger på Osterøy. Hans foreldre het Halvor Lassesen og Antonette Augusta f. Nedrevold. Halvor Lassesen var klokker i Hosanger, men etter noen år med stridigheter med sognepresten, reiste familien til Bergen.

Her startet Halvor opp forretning, men dette gikk dårlig. Halvor skal angivelig ha reist til sjøs og ikke kommet igjen. Resultatet var i alle fall at hans kone og barn satt i så trange kår at familien måtte få fattigstøtte. Sønnen Nicolai, Henrik Wergelands far, begynte sin skolegang på Christi Krybbe fattigskole. Han viste seg å være en usedvanlig flink elev.

En ugift bror av hans farfar, kaptein Nils Wergeland, støttet ham økonomisk slik at han kunne studere både ved Bergen Katedralskole og senere teologi i København. Betingelsen var at han skulle bruke slektsnavnet Wergeland istedenfor farsnavnet Lassesen.

Etter avlagt teologisk embetseksamen i København flyttet Nicolai Wergeland til Kristiansand i 1806. Her begynte han som lærer ved byens katedralskole. Året etter ble han gift med Alette Dorothea Thaulow. I 1812 ble han utnevnt til residerende kapellan i Kristiansand domkirke. Våren 1814 var han utsending fra Kristiansand til riksforsamlingen på Eidsvoll.

I 1817 flyttet Nicolai Wergeland med familie til Eidsvoll, hvor han var blitt utnevnt til sogneprest. Sønnen Henrik Wergeland, vokste derfor opp både i Kristiansand og på Eidsvoll.

Nicolai Wergelands ukjente mormor

Farslekten til Nicolai Wergeland har lenge vært kjent. Navnet kommer fra gården Verkland i Brekke i Gulen. Halvor Lassesen Verkland ble født på gården Berås i Lygra i Lindås.

Der giftet han seg med Antonetta Augusta Jonsdtr Nedrevold. Antonetta var datter av klokkeren i Lindås. Han het Jon Knudsen Nedrevold og var fra Ørskog på Sunnmøre. Det har lenge vært et mysterium for slektsgranskere hvor hans kone Ingeborg Christensdtr. kom fra og hvem hun var datter av. To bygdebokforfattere, Arvid Skogseth og Kenneth Bratland, har arbeidet med saken og funnet at hun var fra Radøy. Artikkelen deres om Nicolai Wergelands ukjente mormor er en del av nettutstillingen om Henrik Wergelands forfedre.

Mange godbiter

Det er mange andre godbiter i denne nettutstillingen. Conrad Clausens skrev i 1948 en artikkel om "Wergelandsætti og Nordhordland”, publisert i ”Fra Fjon til Fusa”. Anledningen for artikkelen var at det i 1948 var hundre år siden Nicolai Wergeland døde. Artikkelen med sine personkarakteristikker er vel verd å lese.

Nettutstillingen har også en hovedside om slektsgranskning som gir mange tips til deg som vil starte med slektsgranskning. Besøk nettutstillingen og la deg inspirere!

Lenker fra Arkivverket

Nettutstilling om Henrik Wergelands forfedre. **Besøk Digitalarkivet

Roger Tronstad: Henrik Wergelands barndom i Kristiansand

Fra januar til juni i år er Månedens dokument i Riksarkivet viet Wergeland. Her kan du lese mer om:**

**Andre aktuelle lenker:

Wikipedia om Henrik Wergeland**

Det nasjonale Wergeland-nettstedet

Les lokale nyheter fra Åsane på våre lokalsider.

Henrik Wergelands slektstre. Slektestreet er laget av Kristian Strømme ved Statsarkivet i Bergen.
Henrik Wergeland. Bildet er fra Gamle Bergen museums portrettsamling
RAPPORTERER FRA FORTIDEN: I spalten Glimt fra fortiden på bt.no, gir Marianne Herfindal Johannessen deg smakebiter fra historiske skatter på nettet.Marianne Herfindal Johannessen er historiker og arbeider ved Statsarkivet i Bergen. Hun er vår veiviser inn i Digitalarkivets hemmeligheter. Marianne er også leder av Åsane Historielag og medforfatter av flere bøker. Foto: Paul Sigve Amundsen
Paul Sigve Amundsen