Henrik Wergeland (riksarkivar 1841-1845)

I dag er det på dagen 200 år siden nasjonaldikteren Henrik Wergeland ble født, noe som markeres mange steder i landet. Tidligere i år presenterte vi en nettutstilling om Henrik Wergelands forfedre. Mens ”alle” vet at Henrik Wergeland var en stor dikter, er det ikke fullt så kjent at han også var riksarkivar. I 1841 ble den 32 år gamle Henrik Wergeland utnevnt til landets første riksarkivar. Han hadde sin første arbeidsdag som riksarkivar på Akershus festning 4. januar 1841 og ble sittende i embetet til han døde den 12. juli 1845.

John Herstad (riksarkivar 1982-2006)

John Herstad er født i Bergen i 1936, er cand. philol. fra UiB, og var tilsatt som vit.ass. og seinere universitetslektor ved UiB, før han reiste til Tromsø i 1974. Han ble professor i historie samme sted i 1980. I perioden 1982 til 2006 var han riksarkivar. Som riksarkivar ledet han arbeidet med å modernisere og bygge ut den statlige etaten Arkivverket, inkludert etableringen av Digitalarkivet. Blant mange av hans viktige verv, kan vi nevne at John Herstad var med i rådet for humanistisk forskning fra 1976, fra 1979 var han rådets ordfører, og han var formann i styret for NAVF 1988-1991. I februar 2006 ble han utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

”Archivaren, – Gud bevar’en”

John Herstad har nettopp utgitt boken om Henrik Wergeland som riksarkivar: "Archivaren, – Gud bevar'en" . Ettertiden har vært kritisk til hvordan Henrik Wergeland skjøttet sitt embete som riksarkivar, blant annet har det vært hevdet at han utførte håpløse kassasjoner. John Herstad avviser det meste av ettertidens kritikk av Wergeland, og oppsummerer Wergelands gjerning som riksarkivar slik:

”Wergeland var en betydelig riksarkivar, med en intuitiv forståelse av Riksarkivets oppgaver og arkivenes betydning i et demokratisk samfunn. Innsatsen hans er undervurdert. Han var handlekraftig og initiativrik, og anklagene om hans håpløse kassasjoner er langt på vei grunnløse. Ikke bare var han den første Riksarkivaren – han fremstår også som en vidsynt riksarkivar og en gjennomført skikkelig embetsmann med et nasjonalt perspektiv på sin embetsgjerning”.

**John Herstad har sammenfattet sine funn om Henrik Wergeland som riksarkivar i

en kronikk som kan leses i fulltekst her.**

Lenker på bt.no:

Intervju med John Herstad sommeren 2006

Nettutstilling om Henrik Wergelands forfedre

Aktuelle lenker:

Riksarkivet feirer 200-årsdagen for Henrik Wergelands fødsel med en ny nettutstilling, Vår Wergeland – patriot, bråkmaker og menneskevenn

Det nasjonale Wergeland-nettstedet

Besøk Statsarkivet i Bergen

Besøk Åsane Historielag

Tre riksarkivarer: John Herstad (riksarkivar 1982-2006), Henrik Wergeland (riksarkivar 1841-1845, alias skuespiller Morten Røhrt) og Ivar Fonnes (riksarkivar fra 2006). Bildet tatt under lanseringen av John Herstads bok: «Archivaren, - Gud bevar'en. Henrik Wergeland som riksarkivar». Foto: arkivar Runhild Seim, Riksarkivet
Forsiden på John Herstads bok om Riksarkivaren Henrik Wergeland.
I sangen «Archiv-Vise» (melodi Gubben Noa) oppsummerer Henrik Wergeland sine egne følelser og inntrykk i arbeidet som riksarkivar. Fra denne sangteksten er det John Herstad har hentet tittelen på sin nye bok om Wergeland.
Paul Sigve Amundsen