Hordaland politidistrikt har etterforsket ulykken i Svandalsflona kraftverk 9. mai 2009 der to personer omkom.

— Etter en samlet vurdering av hendelsen, planleggingen og selve utførelsen av arbeidet, har politiet besluttet å henlegge saken etter bevisets stilling. Politiet har ikke funnet grunn til å reagere overfor foretak eller enkeltpersoner, opplyser informasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth i Hordaland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har ikke funnet at det foreligger straffbare overtredelser av Arbeidsmiljøloven med henblikk på planlegging av arbeidet og den konkrete risikovurdering, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Politiets konklusjon er i tråd med Arbeidstilsynets vurdering.

Skulle rydde ras

Norsk Hydro eier kraftverket hvor ulykken skjedde. En 49-åring fra Telemark og en 22-åring fra Vik mistet livet i ulykken. De to omkomne arbeidet i Veidekke Entrepenør AS og en underleverandør.

De skulle rydde et ras som hadde gått i 2008 i en tunnelsjakt inne i fjellet. Sjakten fører vann fra et mindre nedbørsfelt inn i hovedtunnelen cirka en kilometer før kraftstasjonen, som ligger irka 300 meter inne i fjellet.

Sjakten kalles svingesjakt fordi den også motvirker krefter som følger av variasjoner (svingninger) i vannmengdene i tunnelsysstemet, opplyser politiadvokat Kjetil Kvalvik.

Årsaken til ulykken var at det hadde samlet seg store mengder vann bak rasmassene. Vann og stein raste ut ukontrollert da de forulykkede arbeidet med å rydde bort steinmassene.

— Vurdert saken grundig

  • Før arbeidet ble satt i gang, ble det foretatt en risikovurdering som konkluderte med at vann inn var lik vann ut. Det vil si at alt vannet som måtte sige til på oppsiden av raset, ville sige gjennom steinmassene. Det skulle således ikke være noen ansamling av vann på oppsiden, sier Kvalvik.

Men det var det altså.

— Vi har vurdert denne saken veldig grundig, og konkluderer med at vi ikke kan hevde at enkeltpersoner eller foretak har brutt Arbeidsmiljøloven, sier han.

Kvalvik forteller at politiet og Arbeidstilsynet har sett nøye på de vurderingene som er gjort, og prosedyrene som er fulgt. Det er gjennomført nye avhør etter at Arbeidstilsynet la fram sin rapport, og det har vært nær kontakt mellom politi og tilsyn fram til henleggelsen var et faktum.

Beslutningen om å henlegge saken, kan ankes til Statsadvokaten.