I 14-tiden torsdag 4. august i fjor var syklisten involvert i en hendelse med en bil. Bilisten og syklisten skal ha kjørt samtidig ut av lyskrysset ved Florida, i retning Danmarks plass, da «noe» skjedde. Politiet mener det var en trafikal situasjon mellom syklisten og bilisten som førte til at syklisten bremset og falt — uten at det nødvendigvis var et sammenstøt.

Bilfører meldte seg ikke

Politiet gikk aktivt ut og etterlyste vitner - ikke minst den kvinnelige føreren av bilen som var involvert. Men noen bilfører meldte seg aldri - selv om politiet understreket at ingenting tydet på at føreren hadde opptrådt grovt uaktsomt. De fryktet at bilføreren var redd for å melde seg.

— Bilføreren tok ansvar og hjalp syklisten i etterkant, blant annet med et sår, sier Jens A. Kleppe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

— Ingenting tydet på alvorlig skade.

Det er vi overrasket over

Jens A.Kleppe, trafikksjef, om at bilfører ikke meldte seg

Syklisten skal ha syklet videre etter hendelsen.

- Slag utløste sykdom

Men halvannet døgn senere døde den kvinnelige syklisten i sitt eget hjem i en bydel i Bergen. Politiets teori er at syklisten, da hun falt av sykkelen, fikk et slag mot hodet som startet et sykdomsforløp.

— Etter hvert ble det alvorlig og endte med døden, sier Kleppe.

I midten av november valgte politiet å henlegge saken. Påtaleansvarlig jurist, politiinspektør Svein Erik Krogvold, sier at de ikke kom videre.

— Den er ferdig og avsluttet hos oss, sier Krogvold.

Formelt dreier det seg om to separate undersøkelsessaker som nå er henlagt. Én trafikksak, som henlegges på grunn av mangel på bevis. Og ett dødsfall, henlagt som intet straffbart forhold.

— Vi kom vel frem til at det kunne være en viss sammenheng mellom skadene syklisten fikk, og det senere dødsfallet. Men lengre kom vi ikke, sier Krogvold.

Overrasket

Selv om saken nå er henlagt, sier Kleppe ved trafikkseksjonen at de fortsatt er interessert i tips.

— Vi har ikke fått tak i bilisten som var involvert i hendelsen. Det er vi overrasket over, på grunn av sakens karakter og siden vi gikk bredt ut i media. Når noen dør er det erfaringsmessig svært viktig for familien å få vite mest mulig om hva som skjedde. Men vi mener vi har snudd de steinene det har vært mulig å snu. Uten nye opplysninger kommer vi nok ikke nærmere en løsning på saken, sier Kleppe.