Student og blogger Eivind Berge (34) ble pågrepet av politiet 4. juli, etter at han ved flere anledninger skal ha oppfordret til drap på politifolk på sin egen blogg.

Høyesterett slo i august fast at ytringer som fremmes på en blogg ikke er å anse som offentlige. Dermed er heller ikke slike ytringer straffbare. Det har politiet i Bergen nå tatt konsekvensen av, og innstiller på henleggelse.

— Høyesteretts avgjørelse er klar, og den medfører at han ikke kan straffes for forholdet, sier politiadvokat Trond Høvik i Hordaland politidistrikt..

Innstillingen fra politiadvokaten er nå oversendt Statsadvokaten, som da formelt avgjør om saken bllir endelig henlagt. Saken kan også havne på Riksadvokatens bord.

«Lex Berge»

Den kontroversielle 34-åringen ble siktet etter straffelovens paragraf 140, som omhandler oppfordringer til straffbare handlinger. Etter gjeldende rett er det et vilkår at ytringene må være fremsatt offentlig.

Høyesterett mener imidlertid at det Berge skriver på sin egen blogg ikke om ikke er å anse som offentlige ytringer. Dermed anser de ikke oppfordringen om å drepe politifolk som en straffbar handling.

Den 110 år gamle straffelovens definisjon av offentlige ytringer omfatter ikke ytringer fremsatt på nettet.

I den nye straffeloven av 2005 er ytringer på nett å anse som offentlige, men loven er ennå ikke trådt i kraft, blant annet på grunn av problemer med politiets datasystemer.

Som en midlertidig løsning varslet regjeringen i september at de ønsket å endre definisjonen av «offentlig handling» frem til den nye straffeloven kan innføres.

— Det er ikke tilfredsstillende at sånne typer hendelser er straffefrie, sa statssekretær i justisdepartementet Pål Lønseth etter at Berge ble løslatt i slutten av juli.

Planla politisk aksjon

Berge har tidligere forklart politiet at han på et tidspunkt hadde konkrete planer om «en politisk aksjon», uten at han satte dem ut i livet.

«Jeg planla å angripe en politimann med kniv en lørdagskveld på Torgallmenningen i mengden av fulle folk. Jeg tror jeg hadde hatt en rimelig god sjanse til å ta knekken på feministsvinet», skrev Berge på bloggen sin noen uker før pågripelsen.

Berge er blitt etterforsket av politiet både i Oslo og Bergen. PST har også vært involvert.

Blant politiets omfattende beslag befant det seg til sammen 2,7 millioner bilder, 45.000 eposter og over 600.000 dokumenter.