Natt til 23. mars i år ble en kvinne (48) livstruende skadet da taxien hun satt i kjørte rett inn i en stillestående politibil på Puddefjordsbroen.

Politiets cellebil sto parkert i høyre kjørefelt, uten at verken kjørelys, blålys eller nødblink var slått på.

— Kan ikke klandres

Patruljen hadde rykket ut for å hindre en mann fra å hoppe fra broen. De ønsket ikke at det de opplevde som en allerede kritisk situasjon skulle eskalere ytterligere, og unnlot av den grunn å sette blålysene på.

Spesialenheten for politisaker åpnet rutinemessig etterforskning etter ulykken, og har vurdert hvorvidt en polititjenestemann i Hordaland politidistrikt opptrådte klanderverdig da han parkerte politibilen midt i veibanen, uten lys.

Det gjorde han ikke, mener Spesialenheten i en fersk rapport.

Der vises det blant annet til at ulykkesstedet var godt opplyst, at det var fri sikt i flere hundre meter, samt at cellebilen var ruvende og påført reflekser.

«Det var videre flere felt i samme retning og således gode muligheter til å kjøre forbi. Cellebilen var etter Spesialenhetens syn godt synlig for andre trafikanter som skulle kjøre vestover over Puddefjordsbroen.», heter det i rapporten.

Vurdering av risiko

Politibilen sto i utgangspunktet ulovlig parkert, siden det etter norsk lov er forbudt å stanse på en bakketopp. Disse reglene kan imidlertid fravikes når politiet anser det nødvendig for å utføre et tjenesteoppdrag.

Spesialenheten legger til grunn at det var nødvendig å handle raskt for å hindre personen fra å hoppe fra broen, og at politiets arbeid ville blitt forhindret dersom patruljen hadde parkert lenger unna.

«Risikoen for at andre trafikanter ikke skulle få øye på cellebilen fremstår (..) som relativt liten i forhold til risikoen for persoen på broen», heter det i konklusjonen.

Vurderer klage

Statens vegvesen har i en ulykkesrapport konkludert med at taxien sannsynligvis holdt en hastighet på minst 60 kilometer i timen da kollisjonen var et faktum, og at det ikke er noe som tyder på at sjåføren har bremset før det smalt.

Taxisjåføren har forklart at han ikke oppdaget den parkerte bilen før det var for sent, og at sammenstøtet ikke var til å unngå. Han ble fratatt førerkortet etter ulykken, og siktet for uaktsom kjøring.

— Han har fortsatt status som siktet, og vi avventer fortsatt en avgjørelse fra politiet når det gjelder hvorvidt han blir tiltalt eller ikke, sier sjåførens forsvarer, advokat Ørnulf Samdal.

Sjåføren har mulighet til å klage på Spesialenhetens henleggelse. For ham vil konklusjonene herfra trolig ha en viss betydning dersom han skulle bli tiltalt for uaktsom kjøring.

— Vi er ikke enig i alle de vurderinger som Spesialenheten har gjort gjennom sin etterforskning, men vi tar rapporten til etterretning foreløpig. Vi har tre ukers klagefrist, sier Samdal.

Alvorlig skadet

Politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen er påtaleansvarlig i saken. Hun er imidlertid på ferie, og det lyktes derfor ikke BT å få en kommentar fra henne.

Den kvinnelige passasjeren (48) overlevde ulykken, men med alvorlige skader. Hun mottar fortsatt behandling.

— Det er en svært vanskelig situasjon både for henne og hennes familie, sier kvinnens bistandsadvokat, Einar Drægebø.