Det var pårørende av Frantzen som klaget Os lensmannskontor inn for politiets særskilte etterforskningsorgan. Klagerne mener at politiet ikke har gjort nok for å finne ut om den savnede er blitt utsatt for noe kriminelt.

SEFO peker imidlertid på at politiet har foretatt 27 vitneavhør, innhentet trafikkedata fra relevante telefoner, bankopplysninger og annen informasjon. De mener derfor det ikke er grunnlag for å anklage politiet for tjenesteforsømmelse.

SEFO mener likevel at Os lensmannskontor kunne gjort mer for å holde de pårørende informert om etterforskningen: «Saken etterlater inntrykk av at det er rom for forbedringer på dette punkt,» heter det i en erklæring fra SEFO og Hordaland statsadvokatembeter.

<b>SAVNET:</b> Trine Frantzen
Politiet