17. desember i fjor anmeldte Finanstilsynet investor Frederik W. Mohn til Økokrim, mistenkt for brudd på verdipapirloven.

Spørsmålet har vært hvorvidt Mohn satt på informasjon aksjemarkedet for øvrig ikke visste noe om, da han gjennom sitt investeringsselskap 19. oktober i fjor kjøpte aksjer for 12 millioner kroner i det børsnoterte riggselskapet Songa Offshore.

Ikke straffegrunnlag

Nå har Økokrim konkludert med at det ikke er grunnlag for å straffeforfølge Mohn, og har henlagt saken på bevisets stilling.

— Vi har behandlet denne saken etter de retningslinjer som gjelder. Da vi kom til at det ikke var grunnlag for å forfølge saken videre, var det viktig å få en endelig avklaring raskest mulig, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Kjøpet av én million aksjer ble gjennomført via Mohns investeringsselskap Perestroika AS, og medførte atFrederikMohnog nærstående parter, inklusive Perestroika AS og Frank Mohn AS, eide nesten 46 millioner aksjer, tilsvarende 22,16 prosent av aksjene i Songa.

Kursen steg

Via styreleder Tom A. Torkildsen i Perestroika AS meddeler Mohn at han er glad for at saken nå er henlagt.

— Økokrim har opptrådt ryddig i saken, og jeg er takknemlig for en rask saksbehandling fra deres side, sier Mohn i en pressemelding.

Tre dager etter det omtalte aksjekjøpet, sendte det børsnoterte riggselskapet Songa Offshore melding til Oslo Børs om at det økonomisk pressede selskapet hadde inngått en intensjonsavtale om å selge den moderne dypvannsriggen «Songa Eclipse» til konkurrenten Seadrill.

Spekulantene i aksjemarkedet ble begeistret. På det meste steg kursen 26 prosent den dagen, og ved dagens slutt var aksjene i Songa Offshore 11,7 prosent mer verdt enn forrige børsdag.

— Uheldig tidspunkt

Styreleder Torkildsen sier til BT at «dette var et sammentreff av uheldige omstendigheter», som de finner grunn til å beklage.

I pressemeldingen innrømmer Mohn at det var et «forkjært tidspunkt å handle aksjer på i Songa Offshore SE, under de gitte omstendigheter.»

— I dette ligger det en innrømmelse av at det var lite heldig å handle aksjer på akkurat dette tidspunktet. Vi har forståelse for at noen så det nødvendig å se nærmere på hva som var bakgrunnen for kjøpet, og vi skulle gjerne hatt dette ugjort, sier styreleder Tom A. Torkildsen i Perestroika AS.

Frederik Mohn trakk seg som toppsjef i industrikonsernet Frank Mohn AS 30. november i fjor.