Hovedetterforsker, lensmannsfullmektig Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor, bekrefter overfor Bergens Tidende at saken i forrige uke ble foreslått henlagt etter bevisets stilling. Nå er det opp til politiadjutant Anne Kristin Uhre om etterforskningen skal skrinlegges. Det er hun som er påtaleansvarlig i saken.

DNA-analyse

Ingen er avhørt som mistenkt. Flere ungdommer i Olsvik-området har avgitt blodprøve. Blodet har blitt DNA-analysert opp mot sædrester som ble funnet på åstedet. En DNA-analyse er regnet som meget sikkert, og den har utelukket de som har avgitt blodprøve som gjerningsmenn.

Voldtekten skjedde i et skogsholt like ved gangveien mellom Brønndalen og Olsvikåsen en kveld tidlig i februar i 1996. En 16 år gammel jente, på vei hjem i retning riksvei 555, ble angrepet bakfra og slept mot sin vilje inn i skogen ved gangveien. Til tross for at hovedvegen til tider er nokså trafikkert, var det ingen vitner som observerte hendelsen. Gjerningsmannen skal, ifølge jentens forklaring, ha holdt en kniv mot henne mens voldtekten ble fullbyrdet.

Basketmiljøet

Etterforskerne har jobbet med flere spor, blant annet innen basketballmiljøet. I området er det mange ungdommer som bruker fritiden på basketball. Årsaken til at dette miljøet fikk søkelyset mot seg, var at gjerningsmannen var iført en lue med teksten «Magic Johnson, Orlando».

Gjerningsmannen skal, ifølge offerets beskrivelse, være et sted mellom 18 og 20 år gammel, han er høy og tynn og har rødlig hår, den gang klippet i en såkalt pottefrisyre.

Foreldelsesfrist

Selv om det nå ikke blir noen aktiv etterforskning av voldtektssaken, betyr ikke det at gjerningsmannen skal føle seg på trygg grunn. Foreldelsesfristen er ti år i denne type saker. Kommer det inn nye opplysninger i saken vil disse bli grundig sjekket, selv om saken nå blir henlagt.

Da saken ble anmeldt, fikk den topp prioritet. Politiet gikk raskt ut i media med beskrivelse av gjerningsmannen, stedet det skjedde og nøyaktig tidspunkt for hendelsen i håp om at eventuelle vitner ville huske tilbake og dermed hjelpe etterforskerne.