Anmeldelsene kom etter et nyhetsinnslag på TV 2 i vår. Ledelsen mente noen av de ansatte hadde lekket taushetsbelagte opplysninger til media, og meldte forholdet til politiet. Nå har politiet henlagt anmeldelsene, melder TV 2.

I april fortalte TV 2 at politiet måtte bistå for å få kontroll over en drapsdømt pasient. Alkohol, stikkvåpen og tabletter ble beslaglagt på rommet hans.

Ledelsen ved Sandviken sykehus reagerte kraftig på at TV 2 fikk vite om hendelsen og fikk innsyn i beslaglisten.

– Sykehuset mente og mener fortsatt at brudd på taushetsplikten på et sykehus er alvorlig. I dette tilfellet er det åpenbart at noen har gitt pasientopplysninger til media. Vi mener det er et klart tillitsbrudd overfor den enkelte pasient og systemet de ansatte jobber i, sier Bjarte Stubhaug, fungerende divisjonsdirektør ved Haukeland sykehus.

Politiet har brukt store ressurser på etterforskningen og har avhørt mellom 30 og 40 ansatte, ifølge Nettavisen. Påtalemyndigheten konkluderte med at det ikke var grunnlag for tiltale.