— Anmeldelsen er henlagt fordi allmenne hensyn ikke krever påtale, sier politiadvokat Magne Kvamme Sylta i Hordaland politidistrikt til Aftenposten.

Det var motstandsmannen og tidligere byrettsjustitiarius i Bergen, August Rathke, som anmeldte Løkkeberg etter at hun hevdet at sentrale medlemmer av Milorg i Bergen på forhånd kjente til den allierte bombingen av ubåtbunkeren på Laksevåg 4. oktober 1944, som førte til at 193 mennesker, av dem 61 barn, mistet livet.

Nå får Løkkeberg en viss støtte fra militærhistorikere som mener at Løkkeberg kan ha rett i sin påstand om at Milorg i Bergen kjente til at ubåtbunkeren ville bli bombet, men at det ikke finnes belegg for å hevde at motstandsorganisasjonen visste at dette skulle skje nettopp 4. oktober 1944.

KONTROVERSIELL: Vibeke Løkkeberg hevder at sentrale medlemmer av Milorg i Bergen på forhånd kjente til den allierte bombingen av ubåtbunkeren på Laksevåg 4. oktober 1944.
Aas, Erlend