— Jeg forventet at forholdene skulle bli henlagt som intet straffbart forhold, sier Meltzer.

Kokain og trusler

Bergens-advokaten har vært under etterforskning for å ha mottatt kokain, fremsatt trusler og for å ha forstyrret offentlig ro og orden.

Kokain-saken er tidligere henlagt etter bevisets stilling, men Meltzer påklagde henleggelsen. Saken ble etterforsket ytterligere, og Meltzer avga en hårprøve som ble undersøkt i Tyskland.

Hårprøven viste ingen spor etter kokainbruk, og i dag ble denne henleggelsen endret til å være henlagt som intet straffbart forhold, slik Meltzer ønsket.

Henlagt

Truslene advokaten ble etterforsket for skulle ha blitt fremsatt under en taxitur. Statsadvokat Gunnar Fløystad henla også dette forholdet som intet straffbart forhold.

Meltzer var også siktet for å ha forstyrret offentlig ro og orden, etter at han uttalte til en kvinne på en restaurant "jeg har sett friskere folk enn deg bli tvangsinnlagt på Sandviken".

Meltzer har i ettertid erkjent at han burde unnlatt å si dette, men at det var langt fra straffbart. Dette har nå statsadvokaten sagt seg enig i, og saken er henlagt som intet straffbart forhold.

INTET STRAFFBART: Alle sakene advokat Bjørn Meltzer har vært under etterforskning for, er blitt henlagt som "intet straffbart forhold".
Arkivfoto: BT