Spesialenheten henla i går saken mot broren til den Lommemann-siktede 56-åringen som intet straffbart forhold.

Spesialenheten for politisaker innledet etterforskning mot den tidligere politilederen i vinter, etter at det kom frem opplysninger om hans opptreden da broren ble siktet for et overgrep på Sotra i 1999. Saken mot 56-åringen ble senere henlagt.

Etter at den antatte Lommemannen ble pågrepet i november 1999, var den tidligere politimannen til stede da hans kolleger ransaket brorens hjem og arbeidsplass.

Senere snakket han også med daværende Sotra-lensmann Oddvar Ågotnes og med påtalejuristen i saken om det som var skjedd.

– Uheldig sammenblanding

Spesialenheten startet, på bakgrunn av disse opplysningene etterforskning, for å avklare om den tidligere politimannen kunne ha påvirket etterforskningen av brorens sak. Etterforskningsorganet har vurdert om den tidligere politimannen misbrukte sin stilling, eller utviste grov uforstand i tjenesten.

– Vi har ikke funnet holdepunkter for at han har misbrukt sin stilling. Vi mener hans tilstedeværelse under ransakingene er en uheldig sammenblanding av private og tjenestemessige forhold, men dette er ikke av en slik alvorlighetsgrad at det kan karakteriseres som grov uforstand i tjenesten, sier Johan Martin Welhaven, leder for Spesialenheten region øst.

Spesialenheten har avhørt blant annet den tidligere politimannen selv, daværende Sotra-lensmann Oddvar Ågotnes, Harald Bilberg, som var politiadvokat på saken, og statsadvokat Ellen Cathrine Greve, som til slutt henla den.

– Hensyn til familien

– Vi kan ikke se at han hadde noen annen grunn til å være til stede ved ransakingene enn familiære interesser. Det er ikke fremkommet opplysninger under vår etterforskning som tilsier at noen av tjenestemennene som deltok i ransakingene har følt seg presset til å gjøre noe annet enn det de skal gjøre. Når det gjelder kontakten med politiadvokaten, skjedde dette etter at Bilberg hadde sendt sin innstilling til statsadvokaten. Vi har heller ikke her funnet noen holdepunkter for påvirkning av saken, sier Welhaven.

Den tidligere politimannen ønsker ikke å kommentere henleggelsen. Tidligere har han fortalt at han ble svært overrasket da broren av politiet ble utpekt som Lommemannen.

– Jeg kunne aldri drømt om at det dreide seg om min bror, sier han til BT like etter pågripelsen.

– Denne saken er en tragedie for mange. Det er min bror som har gjort noe galt, ikke jeg eller noen andre i familien. At jeg en gang jobbet som politimann, er uvesentlig.