Ansatte i barnehagen fikk mistanke om at jenten var misbrukt seksuelt. Årsaken var uttalelser jenten kom med. Barnehagen varslet barnevernet, som anmeldte foreldrene.

Både jentens mor og far ble pågrepet av politiet i mars i fjor, siktet for incest og seksuelt misbruk av barn under 10 år.

Barnevernet tok hånd om jenten og broren og plasserte dem på et hemmelig sted, slik at foreldrene ikke skulle kunne kontakte barna mens politiet etterforsket saken.

Ufullstendig forklaring Nå er saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Vi står igjen med dommeravhør med indikasjoner på at noe er funnet sted, visse beskrivelser av hendelser som kan være straffbare. Men det er så ufullstendig at man ikke er kommet over den bevismessige terskelen for å ta ut tiltale, sier politiadvokat Ivar Abrahamsen ved Hordaland politidistrikt.

Barn under 16 år som er fornærmet eller vitner i straffesaker avhøres ikke i retten. I stedet snakker en spesialtrenet person med barnet. Samtalen tas opp på video, som senere kan avspilles i retten som bevis.

– Det ble gjennomført i alt tre dommeravhør av jenten. Det i seg selv er sjeldent. Vanligvis er det bare ett dommeravhør, sier politiadvokat Abrahamsen.

Det var statsadvokaten i Hordaland som først henla saken mot foreldrene, men bistandsadvokaten til jenten klagde avgjørelsen inn til Riksadvokaten. Nå har også Riksadvokaten bestemt at bevisene mot foreldrene er for dårlige til å ta ut tiltale.

Vanskelig for små barn I fjor ble det tatt 152 dommeravhør på Barnehuset i Bergen.

– Det er veldig sjeldent det blir tatt flere dommeravhør av et barn. Jeg tror bare det var to barn som ble avhørt mer enn to ganger i fjor, sier Kristin Konglevoll Fjell, leder av Barnehuset i Bergen.

Hun påpeker at det i overgrepssaker ofte ikke er vitner eller mulig å finne andre bevis enn barnets egen forklaring.

– Det er vanskelig å bevise det som skjer i lukkede rom. I mange tilfeller står og faller saken på om barnet klarer å formidle det som er skjedd, sier Fjell.

Offerets alder har mye å si for om man klarer å få frem hva som faktisk har skjedd.

– Barn under førskolealder har ikke gode nok kognitive evner til at de klarer å forklare seg godt om tid og sted, sier Fjell.

Fortsatt i fosterhjem Selv om saken mot jentens foreldre nå er henlagt, er barna fortsatt i fosterhjem, etter et vedtak i Fylkesnemnda.

Advokat Rolf Knudsen har bistått faren til jenten.

– Overgrepssiktelsen var en ikke uvesentlig del av barnevernssaken, så det er helt klart aktuelt å se på plasseringen av barna på nytt. Men min klient er ikke lenger sammen med barnets mor, så dette er noe først og fremst hennes advokat bør se på, sier Knudsen.

Han sier faren er lettet over at Riksadvokaten nå har henlagt saken.

– Vi er ikke overrasket over henleggelsen, men det har selvsagt vært en stor belastning for min klient å ha dette hengende over seg mer enn ett år, sier Knudsen.

Det lyktes ikke BT i går å få kontakt med morens forsvarer, Carl Petter Grythe-Hoff.