Den uføretrygdede kvinnen fra Nordhordland brøt besøksforbudet hun har hatt overfor broren i snart ett år flere ganger, da hun sendte ham en rekke tekstmeldinger og e-poster med lite hyggelig innhold i fjor.

— Ormeyngel

Blant annet skrev hun setninger som «du din lille ynkelige satansfyr», «negerhore», «horepappa» og «ormeyngel fra helvete» om og til broren i sine meldinger til ham. Resten av innholdet i meldingene er for grovt til at det kan siteres fra domspapirene til Nordhordland tingrett, datert 19. januar. Mye av innholdet går på brorens bekjentskap og muligens også forhold til en kvinne av ikke-vestlig hærkomst.

Men kvinnen følte ikke for å stoppe der. I tillegg til å overøse broren med sjikanerende meldinger, mottok også brorens arbeidsgiver en e-post fra kvinnen. Der skriver hun at broren har begått incest-handlinger, og lurer på om det er vanlig at bedriften har slike forbrytere ansatt.

— Tilregnelig

Broren opplevde naturlig nok meldingene som svært belastende. I forbindelse med tidligere, liknende forhold, ble det påpekt at kvinnen tidligere har blitt diagnostisert med en ustabil personlighetsforstyrrelse og posttraumatisk stressyndrom. Hun ble imidlertid vurdert som tilregnelig, en vurdering som også ligger til grunn i den nye dommen.

Kvinnen endte opp med en dom på 18 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. En av årsakene til at straffen ikke ble strengere, var at kvinnen tilsto med en gang, noe som sparte tingretten for både tid og penger.