Ingen personer ble skadet, men politiet har mistanke om at høy fart kan ha vært årsaken.

En av kjørebanene ble sperret ved stedet.