— Vi strever dessverre fremdeles med å komme à jour med arbeidsmengden, sier driftssjef Grethe Kleppe.

I forrige uke oppsto det til overmål en feil på selskapets telefonsentral. Den inngående kapasiteten ble halvert. Først etter noen dager oppdaget selskapet feilen. Den førte til at det var nesten umulig å komme gjennom på telefon.

— Denne feilen skal nå være rettet opp, sier driftssjef Kleppe.

— Hva med behandlingstiden for e-post fra kundene?

— Det vil dessverre gå noen uker til før vi er à jour der, selv om vi har kalt inn ekstra ressurser for å svare folk.

Mange av e-postene inneholder spørsmål om passeringslysene i bomringen den første driftsuken.

— I ettertid ser vi at vi kanskje ikke burde ha satt lyssystemet i sving før alt virket som det skal. Det ville ha spart oss for mange henvendelser, sier driftssjefen.

104.000 brikker

Bro & Tunnelselskapet har nå solgt 104.000 autopass-brikker.

— Fremdeles har vi ikke rukket å sende ut alle brikkene. Det arbeider vi med nå, samtidig som vi prøver å rette opp feilregistreringene vi har fått melding om, sier Grethe Kleppe.

Ingun Leikvoll opplevde at en helt fremmed bil var blitt registrert på hennes abonnement.

— Bilnummeret til den andre brukeren var riktignok til forveksling likt mitt, men jeg skjønner likevel ikke hvordan slike feil kan oppstå. Det er iallfall alt annet en betryggende med tanke på sikkerhet og personvern, sier hun.

Nådde ikke frem

Ingun Leikvoll prøvde gjentatte ganger å komme i kontakt med Bro & Tunnelselskapet over telefon, men uten å lykkes. Heller ikke e-postene hun sendte, ble besvart. Først da Bergens Tidende tok kontakt med selskapet om hennes sak, skjedde det noe.

— Den andre bileieren hadde tatt feil av sitt eget registreringsnummer. Vi har rettet opp i denne feilen, sier driftssjef Grethe Kleppe.

— Men har dere ikke rutiner som luker bort slike feil allerede ved registrering?

— Denne typen feil har jeg ikke sett før. Når så mange avtaler skal iverksettes, vil det oppstå feil, uansett hvor grundig vi prøver å være, sier driftssjefen, som forsikrer at personvernet er godt nok ivaretatt.

— Datatilsynet har besøkt oss, og godkjent våre rutiner, sier Grethe Kleppe.

Ingen fakturaer

Bro & Tunnelselskapet er ennå ikke begynt å sende ut fakturaer for enkeltpasseringer i den nye bomringen.

— Det begynner vi med om få uker, sier driftssjefen.

Selskapet kommer til å samle alle februarpasseringene på ett og samme kjøretøy på en faktura.

Allerede nå er mange autopassbrukere i gang med å andre avtaletypen sin. Tendensen er at de vil over til høyere forskuddsinnbetaling. Med den gunstigste avtaletypen vil en enkeltpassering komme på 7,50 kroner mot 15 kroner uten noen form for avtale.