Byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) skulle etter planen legge frem en bybanesak for det samlede byrådet på tirsdagens byrådskonferanse.

Den skulle blant annet ta for seg:

  • Hva skjer med planleggingen av bybanetraseen mot Åsane?
  • Hva skjer med utredningene om Kjøttbasaren-tunnelen som byrådet skulle bestille?

Ingenting kjent

Bybane-sagaen har imidlertid fått en ny vending etter at riksantikvar Jørn Holme gikk kraftig ut mot Kjøttbasaren-tunnelen mandag.

Tidligere har Riksantikvaren gått imot alternativet med bane langs Bryggen. Holme var enda mer bombastisk da BT traff ham ved Kjøttbasaren, der bystyret har vedtatt at de vil ha et tunnelinnslag på en av sidene.

— Begge de alternativene er svært uholdbare for oss, var hans konklusjon.

— Det er ikke noe i dette innspillet som gjør at vi må ha en kursendring, svarte byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

Vil behandle saken

Så å si hele bystyret ønsker imidlertid at byrådet sender saken tilbake igjen for ny behandling, og ikke kaster bort tid og penger på nye utredninger rundt Kjøttbasaren-tunnelen.

— Vi vil etterspørre saken i bystyret og snakke med de andre partiene for å få tatt opp igjen denne saken. Det er uholdbart bare å sitte og vente på en avgjørelse som uansett ser ut til å bli stoppet av Riksantikvaren, sa Geir Dale (Ap) til BT mandag.

Byutviklingsbyråd Warloe vil ikke si noe mer enn at byrådet diskuterer denne saken.

— Vi diskuterer den fortløpende hele tiden. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Nå har vi behov for å snakke sammen og få litt arbeidsro.

Ingen papirer

BT har bedt om innsyn i sakslisten til byrådets møte tirsdag. Men ingen papirer ble levert ut i byrådskonferansen da byrådene diskuterte Bybanen. Dermed unngår de at noen får vite hva de diskuterte.

- Hvilke innspill kom de andre byrådene med?

— Jeg kan ikke si noe om innholdet i de interne drøftingene vi har, svarer Warloe.

- Hva mener du om utspillet fra Holme?

— Dette har byrådslederen kommentert, så det får holde fra vår side. Jeg ønsker ikke å karakterisere noe i denne saken.

OMSTRIDT: Flertallet i bystyret stemte for tunnelinnslag ved Kjøttbasaren. Det kan ligge til rette for en omkamp om det vedtaket fra juni i år.
Paul S. Amundsen (Arkiv)