— Det er ikke så skummelt å gå her i dag, sier jusstudent Maria Tjørsvaag til Bysiden. Sammen med flere medstudenter hadde hun tatt turen for å se huset fra innsiden og oppleve hvordan en straffesak kan arte seg i praksis. Hun synes det er spennende å vandre i bygget og medgir at det er et flott bygg.

Mange tynges av nerver og angst når de trer inn i Tinghuset og nærmer seg en av byggets rettssaler. I går lød uvant sang og kamprop i bygget. Flere av Vålerengas supportere var innom og styrket seg med gratis boller og brus før kampen. I Tinghuset behandles alle med vennlighet og verdighet. Også på en lørdag.

— Bergen tinghus er et viktig bygg. Det har tydelig interesse at vi åpner det for publikum, medgir tingrettsdommer Ove Kjell Hole og Tor Lars Onarheim, leder for Advokatforeningen i Bergen og Hordaland.

De viser oss rundt i den ene rettssal etter den andre. Mange er gamle og tatt godt vare på. Her er Knags gamle stilmøbler fortsatt i bruk og ikke skiftet ut siden bygget sto ferdig i 1933. Flere av rettssalene virker tunge og mørke. Da er de nye, innredet etter at Fylkesmannen flyttet ut, langt lysere.

For Bysidens medarbeidere avslører de at Tinghuset har en hemmelig vindeltrapp. Her kan fanger føres i alle hemmelighet rett tinn i rettssalen, men politiet nekter å benytte seg av den trange trappen.

Rettsmekling er et helt nytt alternativ folk i Bergen har kunnet benytte seg av fra og med i år. Ordningen har med hell vært utprøven på Østlandet i fem år.

— Her spares både tid og penger, sa Ove Kjell Hole da han orienterte nærmere 30 tilhørere om nyordningen i går. Han anbefalte den som en alternativ måte å løse en tvist på. Forlik i tingretten protokolleres som rettsforlik og er like bindende som en dom.

Tinghuset rommer flere hemmeligheter. Visste du at sårene i flisene i hellen i 1. etasje skyldes nedfall fra eksplosjonen under krigen? Griffene, fabeldyrene høyt oppe på bygget, jager bort det vonde.

De tre meter høye mannsfigurene ved inngangen symboliserer rettferdigheten, klokskapen, kraften og måteholdet.

HEMMELIG TRAPP: Dommerne Arne Langeland (til høyre) og Ove Kjell Hole viser oss den hemmelige vindeltrappen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN