Et overfall i Bergen fengsel i påskehelgen, har i etterkant fått store konsekvenser for fengselet.

I et internt notat forteller en fange at en 27-åring i fengselet var hjernen bak overfallet. Dette notatet ble lagt frem i en rettssak hvor denne 27-åringen sto tiltalt i en grov voldssak.

Slik ble navnet på vitnet i det hemmelige notatet kjent for 27-åringen og senere i fengselet.

— En del har følt dette veldig ubehagelig. Notatet har gjort situasjonen vanskelig for både ansatte og innsatte. Det kom bardust på dem, og de var heller ikke klar over at opplysningene som ble gitt skulle brukes i retten, sier Evjen.

- Drapstruet

Verst har situasjonen vært på personen som kom med opplysningene.

— For min klient har dette vært en katastrofe som har endt med drapstrusler. Han går heller ikke god for opplysningene det påstås han har gitt. Selv om han kan beskyttes i fengselet nå, vil dette få følger for ham også etter soning, sier Kim Gerdts, som forsvarer notatkilden.

Gerdts reagerer på hvorfor notatet i det hele tatt ble lagt frem.

— Hadde de så tynne bevis at de så seg nødt til å begrunne forvaringssaken med en ikke ferdig etterforsket voldsepisode?

Navngir kriminelle

En av de to innsatte som nevnes er Shahid Rasool. Han soner en straff på 12 år etter å ha blitt dømt for over 100 forbrytelser, blant annet utpressing, grov vold, ran og frihetsberøvelse. Notatet inneholder også opplysninger om at Rasool skal ha brukt tiden i fengselet på å rekruttere medlemmer til Young Guns i Oslo.

BT var i kontakt med Rashool i går, men han ville ikke kommentere saken offisielt dersom han ikke fikk lese hele saken som skulle på trykk.

Den andre personen som er blitt navngitt, er en 27-åring som er domfelt åtte ganger, blant annet for å ha skåret øret av en person. I notatet blir han beskrevet som hjernen bak overfallet i påsken.

Da den siste rettssaken startet mot 27-åringen i april, der han blant annet var tiltalt for å ha svingt sabelen mot en student, brukte statsadvokat Walter Wangberg notatet fra Bergen fengsel, for å underbygge påstanden om at 27-åringen er i behov av forvaringsstraff.

- Vi skulle aldri sett det

Slik fikk også 27-åringens forsvarer, Ann Turid Bugge, tilgang på notatet.

— Notatet skulle aldri vært vist for våre øyne. Det er rystende at et notat med et slikt innhold blir lagt frem i åpen rett. Det har fått store konsekvenser for fengslet, sier hun.

Ketil Schreiner Evjen, direktør i Bergen fengsel bekrefter at fremleggingen har skapt bråk.

— Burde dere ikke forstått dette da dere leverte notatet til førstestatsadvokat Walter Wangberg?

— Jo, det kan du si. Men denne saken er litt spesiell. Vi har nettopp hatt et møte med Wangberg om hvordan vi kan løse slike problemer i fremtiden, sier Evjen.

— Hvilke retningslinjer har dere for beskyttelse av vitner til ulovlige hendelser i fengselet?

— I utgangspunktet kan vi ikke love dem beskyttelse. Skal de vitne så må navnet frem, men vi kunne nok vurdert om det var nødvendig å sende med alle detaljer i denne saken.

Fengslet må tenke seg om

Førstestatsadvokat Wangberg mener det er viktig at fengselet tenker nøye gjennom hva de sender til påtalemyndigheten.

— Når jeg får saken i hendene med beskjed om at dette er noe jeg kan få bruk for i en aktuell sak, så regner jeg med at de har tenkt gjennom hva de har sendt. Jeg kunne ikke bruke disse opplysningene i rettssaken, uten at også forsvareren fikk tilgang til dem, sier Wangberg.

Både Rashool og 27-åringen som ble nevnt i notatet har sittet på avdeling A, fengslets strengeste avdeling, etter overfallet i påsken.

FENGSELSBRÅK: Bergen fengsel fikk problemer da innholdet i et internt fengselsnotat ble lagt frem i åpen rett. I går var fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen (bildet) i møte med førstestatsadvokat Walter Wangberg om etterdønningene.
Odd Mehus