Utnyttelsen av kvinnene ble rett og slett satt inn i et sykt, kynisk system.

Bytteringen ble oppdaget da krisesenteret i Ålesund for rundt åtte år siden fikk et brev fra en dame som satt innelåst i et hus i en avsidesliggende bygd i fylket. Kvinnen var blitt sendt rundt til flere sunnmørske menn.

— Den gangen var dette veldig nytt, og det var vanskelig å gripe fatt i det, sier Randi Strøm, daglig leder på krisesenteret i Ålesund.

Krisesenteret tok imot flere av kvinnene i bytteringen. De vet fortsatt ikke hva som skjedde med kvinnen som sendte brevet om hjelp. På grunn av taushetsplikten kunne krisesenteret ikke varsle politiet. Noen av kvinnene er blitt boende i Møre og Romsdal, og lever fortsatt i frykt for disse mennene. Ingen ble dømt for slavehandelen. Strøm tror at bytteringen ble nedlagt etter at mennene fikk «advarsel» fra lokale myndigheter.

BT kjenner til menn i flere deler av landet som har lånt ut sine nye koner til voldtektsorgier med mannens kamerater.