Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus har en egen ammepoliklinikk hvor nybakte mødre og deres barn kan komme for å få hjelp. Nå er tilbudet sprengt.

— Vi har måttet avvise mange fordi vi ikke har kapasitet, sier avdelingsjordmor Inger Sofie Stensland ved Kvinneklinikken og aktiv i Jordmorforeningen i Hordaland.

I kveld inviterer Jordmorforeningen til åpent møte om barselomsorgen i Bergen kommune i Bergen rådhus.

Fra to til fire kvelder

Stensland har merket at stadig flere mødre henvender seg til sykehuset i løpet av barnets første leveuke. Mødrene forteller om vanskeligheter med amming. Ammeproblemer blir også avdekket når mødrene er innom sykehuset i forbindelse med at barna skal ta blodprøve et par dager etter fødsel.

I 2009 hadde poliklinikken 389 konsultasjoner. I 2010 var det 407 konsultasjoner. Kvinneklinikken har ikke registrert hvor mange de har måttet avvise.

Til nå har ammepoliklinikken vært åpen to kvelder i uken. Mandag denne uken ble tilbudet utvidet til fire kvelder i uken.

Stensland og leder Norunn Solvang i Jordmorforeningen i Hordaland mener det er en sammenheng mellom nedbemanning ved Kvinneklinikken og den økte etterspørselen etter hjelp. Solvang mener barn i Bergen får en «altfor dårlig start».

— Det har vært en voldsom nedbemanning på Kvinneklinikken. Samtidig så har ikke Bergen kommune økt opp med ressurser i kommunen. Det fører til at kvinner verken får den hjelpen de trenger på sykehuset eller når de kommer hjem, sier Solvang.

— Vi ser at liggetiden har vært stabil, men at etterspørselen etter hjelp øker, sier Stensland.

De mener det bør være ulike valgmuligheter etter fødsel.

— De som reiser hjem må få god hjelp der og de som er på sykehuset må få god hjelp der. De som er på sykehuset i dag får altfor dårlig hjelp på sykehuset, sier Solvang.

- God nok

Konstituert klinikkoverjordmor ved KK, Trude Knag Johannesen, er ikke enig i at kvinnene får et dårlig tilbud på sykehuset.

— Oppfølgingen er god nok, men læringskurven for amming er veldig individuell. Noen trenger mer hjelp, og derfor utvider vi nå tilbudet.

- Hvorfor er ikke dette gjort tidligere?

— Det er mange ting som ligger bak en slik utvidelse. Både økonomi, planlegging, areal og personer med riktig kompetanse, sier Knag Johannesen.

For få jordmødre

Sykehuset har ansvaret for de nyfødte og mødrene frem til babyene er en uke gammel. Da overtar helsestasjonene ansvaret. BT har tidligere skrevet om at Bergen kommune ikke har hatt nok jordmødre til å følge opp gravide. Gravide skal ha mulighet til å velge om de vil gå til lege eller jordmor under svangerskapet.

Solvang mener tilbudet til barselkvinner ikke kan bli stort verre.

— Det er ikke et rikt land verdig å ha et så dårlig tilbud til den nye familien, sier Solvang. Jordmorforeningen mener det må bli slutt på at barselomsorg blir brukt som salderingspost.

Solvang mener det kan få store konsekvenser for den enkelte familie hvis hjelpen ikke er tilstrekkelig.

— Konsekvensene kan bli at mødrene slutter å amme barna sine eller ammer kortere tid fordi de ikke får nok hjelp. Man kan også tenke seg at slike problemer kan føre til flere skilsmisser, sier Solvang.

— Hva vil politikerne gjøre nå, spør Solvang.

Hva synes du om tilbudet til nyfødte og nybakte mødre i Bergen?