I april avgjorde lagmannsretten at Kløver Eiendom var i sin fulle rett til å kaste ut kafeen ut av sine lokaler nederst i Kløverhuset. Nå har Høyesterett avvist anken, og dermed er det helt slutt for skjenkestedet. Det skriver IBergen.no

– Stemningen er ikke på topp, for å si det forsiktig. Vi må rette oss etter Høyesteretts avgjørelse som alle andre, og nå ser de unektelig svært mørkt ut. Likevel er det jo mildt sagt pussig, med tanke på at ankesaken om leiekontrakten fortsatt ikke har vært oppe i lagmannsretten, sier styreleder Olav Jordal i Børs Café AS til iBergen.no.

Børs Cafe har hatt en tidsbegrenset kontrakt som gikk ut 8.oktober i fjor. Kaféinnehaver Emil Gjessing argumenterte i retten for at leieavtalen burde anses som tidsubestemt. Men kjennelsen i Gulating lagmannsrett slår fast at Kløver Eiendom AS var i sin fulle rett da de ikke fornyet leieavtalen med Børs Cafe AS.