Fra januar 2001 til januar i år mottok BKK 3.317 klager på veibelysning som hadde sagt takk for seg. Året før var klagetallet 3.193.

Også til Byredaksjonen haglet det inn med mørklagte meldinger. Fra Bønes, Morvik, Søndre Skogvei og Skjenlien. Fra overalt.

Det ble rapportert om bekmørke strekninger både i sentrum og i bydelene. Til fare for skolebarn, eldre og andre som ikke hadde kledd seg opp som et juletre med refleksbrikker.

Men det varte og det rakk før det lysnet i lampene.

Uenige om ansvaret

For det viste seg at Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ikke var helt enige om hvem som hadde ansvar for å belyse de fylkeskommunale veiene.

I november i fjor sendte Bergen kommune derfor ut en pressemelding der det het at det meste av vedlikeholdet av veibelysning på fylkesveinettet var innstilt for året, ettersom det manglet penger på dette budsjettet.

Og mørket senket seg.

Først over nyttår kom det friske penger og først ut i februar begynte BKKs lyspatruljer for alvor å rulle på de fylkeskommunale veiene.

Da hadde byens fylkeskommunale bilister og fotgjengere fristet en heller dunkel og mysende tilværelse i tre-fire måneder allerede.

Antakelig uten fnugg av forståelse for at det skal være farligere å bevege seg på fylkeskommunale veier enn på de kommunale og riksveiene.

Stikkprøve

I slutten av januar i år gjorde Byredaksjonen en stikkprøve på strekningen Kong Oscars gate-Nattlandsveien-Paradis-Bønes-Fyllingsdalen-sentrum. Og fant 30 mørklagte lyktestolper.

På en tilsvarende tur forleden kveld, talte vi 23 avgåtte på samme strekning. Flere ved fotgjengerfelt.

Verst akkurat nå er det ved Jernbanebakken i Kong Oscars gate. Helt sløkket!

Helt uten tanke på gatelysbudsjetter og interkommunal kverulering om ansvar, oppfordrer vi Bysidenes lesere om å sende oss e-post eller fakser med informasjon om veibelysning i Bergen som har sagt takk for seg, med påfølgende fare for trafikk og trafikanter.

Så skal vi formidle rapportene, både til dem som har budsjett og de som ikke har.

Faks: 55 21 45 19. E-post: byen@bt.no

MØRKT: Slik har det sett ut utenfor Jernbanestasjon på kveldstid i den senere tid - fem lamper i gatebelysningen har sagt takk for seg.
FOTO: ODD MEHUS