Ingen skatt rammer så tilfeldig som eiendomsskatten. «Tilfeldigheten» skal øke med 10 prosent neste år. I år 2006 håper byrådet at hele skatten skal være endret. Byrådet varsler nemlig ny taksering av alle eiendommer i Bergen i løpet av de neste to år.

Da er det all grunn til å tro at de dyre eiendommene vil få en betydelig økning, mens de billigste kan få skattereduksjon. I gjennomsnitt legger byrådet opp en skatteøkning på nesten 19 prosent fra 2005 til 2006.

Inntil den tid vil det bli en økning av dagens skattegrunnlag med 10 prosent til neste år, og ytterligere fem prosent i 2005.

Takseres til markedsverdi

Hvilke prinsipper som skal legges til grunn for den nye takseringen, har verken byrådet eller bystyret bestemt seg for. Trondheim kommune har gjennomført en retaksering der skattegrunnlaget nå samsvarer med markedsverdien på eiendommene. I eiendomsskatteloven heter det at eiendommene skal takseres til normal omsetningsverdi. Det er all grunn til å tro at også administrasjonen i Bergen kommune også vil foreslå at man tar utgangspunkt i omsetningsverdien.

Da kan de ulike bystyreflertall bestemme hvor mange promille man ønsker at skattetrykket skal være og operere med det bunnfradrag man måtte ønske for å ivareta den sosiale profilen.

Ren bingo i dag

Så enkelt er det absolutt ikke i dag. Tvert imot er retningslinjene så uklare og skjønnsmessig at det ikke går an å lage et generelt skjema eller regnestykke hvor man kan sitte hjemme og beregne sin egen kommunale eiendomsskatt.

Den slår i praksis så tilfeldig ut at enkelte dyre boliger har en skattetakst på seks–syv prosent av markedsverdien, mens gamle og billige boliger kan ha en takst på opp mot 90 prosent av prisen i et marked.

Generelt er det næringsbygg som blir hardest beskattet i Bergen, med et skattegrunnlag på 71 prosent av byggekostnaden.

Den siste retakseringen i Bergen skjedde i 1987, men bygger på et system med stor grad av skjønn som stammer fra 1930-tallet, og som bare er blitt ganget opp.

De første ti årene etter 1987 sto skattegrunnlaget stille. Fra og med 1999 har imidlertid skattegrunnlaget økt i ulike rykk med til sammen 40,4 prosent frem til i år.

Neste år regner byrådet å ta inn 358 millioner kroner i eiendomsskatt med de økte satsene. Det vil i så fall utgjøre 3,65 prosent av kommunens samlede inntekter og overføringer.