Oljen har klumpet seg og duver tung og svart innerst i bukten bak den nye moloen på Hellesøy. Grunneier Kjell Åge Solås fortviler over skadene han ser på det nye anlegget:

– En tragedie

– Dette er en tragedie, sier han og ser seg rundt. Mannskaper fra Fjell Brannvern har spredd bark på oljesølet. Barket trekker oljen til seg og gjør det lettere å få den på land.

Metoden er primitiv. På kne, med beskyttelsesklær, maske og hansker, øser mannskapene griseriet opp i plastbøtter med bare nevene.

Stanken av diesel henger i luften.

Oppe på moloen står resultatet av helgens ryddesjau. I løpet av lørdag og søndag fikk brannmannskaper på land noen hundre kilo våt olje og bark-blanding.

Deretter ble det lagt ut en lense til vern mot nye oljeflak. Uværet natt til mandag, rev løs lensen og sendte nye oljeklumper inn bak moloen.

Sjøen rolig lørdag

Solås er kritisk til at ikke noe ble gjort mens oljen fortsatt lå som flak i sjøen:

– Lørdag var sjøen utenfor helt rolig. Det roligste den har vært siden oktober. Jeg sto oppe på moloen og så oljeflakene som kom med strømmen. Ikke et skip var i sikte, sier Solås og rister på hodet:

– Nå vil det ta et år eller to før vi er kvitt alt sammen, sier han og peker rundt seg der oljen ligger svart oppetter siden på en småbåt, på rekkverk, gangbroer og flytebrygger.

Oppdretterne gikk klar

På forhånd var det uttrykt frykt for tilgrising av oppdrettsanlegg. Akkurat det ser ut til å gå bedre enn fryktet.

Innsatsleder Otto Dalseide hadde i går fått melding om at ett anlegg hadde fått på seg litt olje.

De mest utsette, anleggene til Hennco Laks AS på Hernar, ser ut til å gå klar:

– Folkene våre har registrert små klumper med olje, men ingenting som truer fisken, sier Knut Arild Hennø.

I går voktet han selskapets anlegg på Herdlevær lenger sør. Der var ingen olje å se.

Ny rydding tirsdag

Innsatsleder Dalseide hadde i går et 20-talls mannskaper fra brannvesen og Sivilforsvaret å spille på. Opprenskningen fortsetter i dag med uforminsket styrke. Men metoden er såre enkel når oljen først har nådd fjøresteinene:

– Slik er virkeligheten. Det er lite annet vi kan gjøre enn å barke oljen og la det ligge en tid og trekke. Deretter må vi få det på land med grapser, spader – og bare nevene.

Høvik, Tor