— Vi vil ikke klare å opprettholde alle de lovpålagte aktivitetene. Vi holder derfor på å diskutere hvilke vi må kutte, forteller administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen.

Skal kutte 460 millioner

Sammen med ledere fra ulike avdelinger, klinikker og divisjoner i Helse Bergen har Kverneland Bognes rømt til Voss for å finne ut hvor 460 millioner kroner skal kuttes i neste års budsjett.

I går kunne hun ikke si noe konkret om hvilke tilbud som står i fare for å forsvinne.

— Vi prøver å finne ut hvilke kutt som vil gjøre minst vondt. Det vil uansett gå ut over pasientene, sier Kverneland Bogsnes til BT.

Helsedirektøren frykter protester. Det er nærliggende å tro at kuttene kommer til å ramme de friskeste pasientene hardest. En gruppe med større kapasitet til å protestere enn de svakeste pasientene.

Har forstått alvoret

— Hvordan er stemningen blant lederne?

— Vi har fått til en god og konstruktiv prosess her. Lederne har forstått alvoret, men vi er enige i fremgangsmåten. Når det blir mer konkret hva som må kuttes, vil det bli vanskeligere, sier helsedirektøren.

For å komme frem til kuttlisten, begynte ledergruppen i Helse Bergen i går med en gjennomgang av hvilke områder de ønsker å satse på i fremtiden. Deretter kom oversikten over de lovpålagte oppgavene på bordet.

— Vi klarer ikke å kutte 460 millioner bare på effektivisering og bortfall av tilbud som ikke er lovfestet. Derfor blir vi tvunget til å bryte noen lover, sier Kverneland Bogsnes.

Først i dag vil lederne få oversikt over hvilke enheter som må kutte mest. Men konklusjonene av de to dagene på Voss er ikke endelige. Først skal styret i Helse Bergen godta forslagene. I tillegg skal statsbudsjettet for neste år vedtas, noe som kan gi mer penger i kassen. Så kan det endelige budsjettet lages.

- Tenker ikke taktisk

I fjor ble de kraftige sparetiltakene ved Haukeland universitetssykehus synliggjort ved at den populære fødeavdelingen Storken ble foreslått nedlagt. Etter kraftige protester snudde ledelsen, og opptrinnet resulterte i massiv mediedekning og samfunnsdebatt rundt økonomiproblemene.

I går fikk helsedirektøren mye sendetid og spalteplass etter at hun etterlyste et folkeopprør mot forskjellsbehandling av pasienter på Vestlandet.

— Hvor mye taktikk er det i denne kuttprosessen?

— Jeg var helt ny i jobben og det ble en veldig ubehagelig prosess i fjor. I år føler jeg ikke at vi tenker taktikk. Det vi holder på med nå er å synliggjøre hvilke tilbud vi ikke klarer å opprettholde. Min jobb er å sørge for at det vi sitter igjen med er et best mulig tilbud, svarer Kverneland Bogsnes.

ANNE KUTT: Administrasjon og ledelse i Helse Bergen med administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes i spissen, holdt strategimøte på Fleischer's Hotell i går.<P/>FOTO: ARNE HOFSETH