— Denne legen har null tillit hos meg. Han burde miste lisensen etter dette, sier Per Hatlestads enke, Turid S. Hatlestad.

Statens Helsetilsyn vurderer reaksjoner mot en fastlege i Bergen, etter at Helsetilsynet i Hordaland har rapportert ham for uforsvarlig opptreden i sin stilling. «Svært klanderverdig», er deres beskrivelse av legens opptreden.

«Ikke tilstrekkelig»

Da Per Hatlestad oppsøkte ham i fjor vår, opptrådte han ifølge Helsetilsynet uforsvarlig, da han flere ganger unnlot å undersøke Hatlestad, til tross for at han ble verre og verre.

«Pasienten oppsøkte fastlegen fire ganger uten å bli klinisk undersøkt.(...) ikke tilstrekkelig å hovedsakelig bare prate med en pasient, uten også å undersøke ham klinisk for de aktuelle symptomer som pasienten presenterte», heter det i Helsetilsynet i Hordalands rapport.

Smertene fortsetter

Per Hatlestad begynte å føle seg uvel i fjor vår, og gikk til legen 23. mai.

— Han var sliten, og hadde vondt både i magen og ryggen. Fastlegen bare henviste ham til fysioterapi. Smertene fortsatte, og han gikk raskt ned i vekt. Etter en tid dro han til legen igjen, forteller Hatlestads enke, Turid S. Hatlestad.

Dette legebesøket fant sted 11. juni, ifølge Helsetilsynet i Hordaland.

Hatlestad hadde fortsatt smerter, men ifølge Helsetilsynet ble det heller ikke under dette legebesøket gjort noen fysiske undersøkelser. Det ble heller ikke tatt blodprøver.

— Jeg vet ikke på hvilket grunnlag, men fastlegen ga Per medisiner for magesår. Hvordan kunne han gjøre det, spør Turid S. Hatlestad.

Fikk bemerking

Mannen ble verre. En uke etter besøket hos fastlegen, måtte han tilbake. Ifølge Helsetilsynet i Hordaland ble det med prat også denne gangen.

En uke til gikk, og han ble svært dårlig. Han fikk hjelp til å reise på legevakten i Bergen, der det raskt ble gjort en klinisk undersøkelse. Legevaktlegen henviste ham til fastlegen for en grundig utredning, og bemerket overfor fastlegen spesifikke ting som han burde være oppmerksom på.

«Særlig klanderverdig»

Til tross for legevaktlegens anmodning, mener Helsetilsynet i Hordaland at fastlegen ikke utredet Hatlestad denne gangen heller. De rapporterer at han rekvirerte blodprøver, og istedet doblet dosen med medisiner mot magesår.

«Det er særlig klanderverdig at NN (legen, journ.anm) heller ikke undersøkte pasienten ved fjerde konsultasjon», heter det i Helsetilsynets rapport. Det henvises til legevaktlegens bemerking overfor fastlegen.

Påvist kreft

Dette legebesøket fant sted 30. juni. Fastlegen henviste 4. juli til røntgen, men allerede tre dager senere måtte Hatlestad oppsøke fastlegen nok en gang, på grunn av svært dårlig almenntilstand.

Under dette legebesøket, som fant sted 7. juli, var det en vikarlege som tok imot ham. Vikarlegen gjorde fysiske undersøkelser, og på bakgrunn av disse, henviste han Hatlestad til gastroskopi og CT-undersøkelse.

— Etter dette gikk alt raskt, forteller Turid.

— CT-undersøkelsen viste at det var en svulst i bukspyttkjertelen. Per ble da lagt inn på Haukeland. Han ble behandlet, men døde 11. september, forteller hun. Per ble 53 år gammel.

- Veldig tungt

Turid S. Hatlestad krever nå pasientskadeerstatning, da hun mener fastlegen opptrådte uforsvarlig da han gjentatte ganger sendte Per hjem.

— Det går ikke an å være så ansvarsløs som lege. Vi har tre voksne barn, og sønnen til Per oppfordret ham faktisk til å skifte fastlege. Nå er vi i familien bare sinte. Dette har vært veldig tungt for oss, sier hun.

Har 1700 pasienter

I tillegg til Hatlestads tilfelle, har Helsetilsynet i Hordaland to ganger i 2008 konkludert med at legen har brutt reglene i helselovgivningen.

Statens Helsetilsyn har pr. brev orientert legen, som i dag har mer enn 1700 pasienter, om at det vurderes å gi en advarsel. Dette er ikke avgjort.

bt.no har kontaktet den omtalte legen, men han ønsker ikke å kommentere saken.

TRIST: - Alt gikk plutselig så raskt, forteller Per Hatlestads enke, Turid, om i fjor sommer da hun mistet mannen.
Andreas Isaksen