JAN STEDJE jan.stedje@bt.noÅrsaken er betydelig økning i karies blant norske femåringer. De tre kremene har alle et lavt fluorinnhold. — Vi har sendt denne saken til Helsetilsynet på bakgrunn av rapporten om femåringenes tannhelsetilstand. Vi har også bedt de tre produsentene gi sine forklaringer, sier overingeniør Hans Jørgen Talberg i Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) til Bergens Tidende.- SNT har forskrifter som kan stoppe eventuell villedende reklame som forteller at tannkrem med lavere fluorinnhold enn 0,1 prosent har effekt mot karies, sier han.Striden gjelder de tre barnetannkremtypene Solidox for kids, Zendium og Aquafresh for kids. De opererer med 0,1 prosent eller lavere innhold av fluor i barnetannkremene sine. Nå frykter SNT og Helsetilsynet at disse tannkremene har gitt en falsk trygghet, mot utvikling av tannråte hos barn.- Helsetilsynet har tidligere gitt uttrykk for at de helst ser at fluorinnholdet i barnetannkrem blir økt på bakgrunn av den nedslående tannråte-dokumentasjonen blant femåringene, sier Talberg. I et brev til SNT skriver forhandler av Zendium barnetannkrem at de doserer så lavt som 0,05 prosent fluor av "hensyn til risikoen for forgiftning hos mindre barn som erfaringsmessig svelger minimum 15-30 prosent av tannkremen".