Etter det bt.no forstår er det styrelederen i Helse Bergen og administrasjonen i Helse Vest som sammen har tatt beslutningen etter at det ble kjent at Kristinas far, Oddmund Hjartåker, følte seg truet av Haukeland-ledelsen da de ringte på døren hans om kvelden 1.februar.

–Jeg er tidligere blitt informert om at Oddmund Hjartåker ringte politiet fordi han følte seg truet. Men det er først etter at saken ble kjent i mediene at vi besluttet å få saken vurdert av en utenforstående instans, sier Finn Strand, styreleder i Helse Bergen.

-Er du redd utviklingen av denne saken vil skade omdømmet til helseforetaket?

–Det har jeg ingen kommentarer til, sier Strand.