— Situasjonen er alvorlig, innrømmer divisjonsdirektør Bjarte Børkje ved psykiatrisk divisjon, Helse Bergen.

Nå krever Helsetilsynet strakstiltak mot overbelegget av pasienter. Helse Bergen har fått tre uker på å legge frem en rapport om disse og mer langsiktige planer.

Verre enn noensinne

Allerede i mars 2001 fikk daværende sykehuseier Hordaland Fylkeskommune varsel om påbud. Strakstiltak den gang fikk belegget ned i 99 prosent mot slutten av året. I dag har imidlertid antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser økt med 18 prosent. Belegget har til tider vært over 170 prosent.

Ifølge Helga Arianson, fylkeslegen i Hordaland, er forholdene på Sandviken sykehus «betydelig verre enn tidligere».

— Da vi besøkte Sandviken sykehus i mars var det 18 pasienter på en 10-sengspost. Fordi situasjonen synes å ha forverret seg i tillegg til at mangel på behandlere ba vi Statens Helsetilsyn vurdere å gi påbud om utbedring, sier fylkeslegen.

Ifølge opptrappingsplanen for psykiatri skal behandlingen være et samspil mellom kommunen, de distriktspsykiatriske sentrene og de psykiatriske sykehusene. Målet er at pasientene raskere skal skrives ut fra sykehusene til behandling i lokalmiljøet. Men behandlingstilbudet har ikke blitt like raskt bygget opp lokalt som sykehusene har lagt ned sengeplasser.

— Har du forståelse for at Helsetilsynet har gitt dere pålegget?

— Ja. Problemstillingen med overbelegg har vart i en årrekke. Vi har blitt hengende etter, sier Børkje.

Behandlingen stagnerer

Kjell Haaland, direktør ved Sandviken sykehus har følgende kommentar til situasjonen:

— Problemet er at man ikke har klart å bygge ut de distriktpsykiatriske sentrene raskt nok Vi har til enhver tid 15-20 pasienter som er ferdigbehandlet hos oss, men som vi ikke har noe sted å sende til. De er en medvirkende årsak til at det hoper seg opp.

Sykehusdirektøren mener løsningen ligger i det nylig opprettede psykiatriske akuttmottaket ved Sandviken sykehus og styrking av de distriktspsykiatriske sentrene.