Fortsatt vil det være fylkesmennene som vil stå for tilsynet med selve institusjonene, men det blir slutt på at de rapporterer til Barne— og likestillingsdepartementet. Det overordnede tilsynsansvaret blir lagt til Helsetilsynet, som er underlagt et annet departement, Helse- og omsorgsdepartementet.

– Barne- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for barnevernet. Derfor er det naturlig at de som skal føre tilsyn ikke rapporterer til oss, sier statsråd Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun mener dette er en veldig viktig endring, og sier at dette var en av de første endringene hun tok initiativet til etter at hun overtok ansvaret for Barne- og likestillingsdepartementet.

– Dette er ikke en kritikk av det tilsynet vi har i dag, men som følge av den statlige barnevernsreformen er det viktig å øke avstanden mellom de som driver tjenestene og organet som fører tilsyn. Vi trenger et kritisk og uavhengig blikk på barnevernet, sier statsråden.

Hun sier at bakgrunnen for at Helsetilsynet skal overta ansvaret, er at de har lang erfaring med tilsyn.

– Målet er å styrke tilsynet ytterligere og Helsetilsynet har svært god kompetanse på tilsynsarbeid, sier Huitfeldt.