Bakgrunnen er et brev fra tilsynslege Dagrun Gunnarson, som har slått alarm om legesituasjonen ved sykehjemmet. BT beskrev forholdene sist søndag. På grunn av bemanningsforholdene ved institusjonen har kun 30 av de 100 pasientene legetilsyn.

Kort frist

Helsetilsynet i Hordaland har opprettet tilsynssak mot Bergen kommune, og ber om å få opplyst hvilke tiltak kommunen vil sette i verk, både på kort og lengre sikt, for å sikre at sykehjemmet har en forsvarlig legetjeneste.

Kommunen har etter kommunehelseloven plikt til å sørge for nødvendig helsehjelp i sykehjem, og har fått kort frist på seg til å ordne opp. Helsetilsynet forlanger en skriftlig redegjørelse innen 11. mai.

Uforsvarlig

Dagrun Gunnarson tok opp forholdene etter at hun de siste månedene har vært alene som lege ved sykehjemmet, dette i 20 prosent stilling etter at en annen lege sluttet. Det betyr i praksis at hun har kunnet gi legetilsyn til omkring 30 pasienter, mens de øvrige 70 har vært uten fast legehjelp.

Gunnarson påpekte i brevet til Helsetilsynet at hun fant situasjonen alvorlig og medisinsk uforsvarlig, og at hun fryktet for at pasientenes helse kunne komme i fare hvis ikke det ble tatt grep for å ordne opp i forholdene. Gunnarson sier at hun tidligere har tatt opp saken med Bergen kommune.

FAKSIMILE: BT søndag 6. mai.