— Situasjonen ved sykehuset er uansvarlig slik den er i dag, sier helsedirektør Lars Hanssen til NRK.

I flere år har det vært overbelegg på korttidsavdelingen ved det psykiatriske sykehuset i Sandviken i Bergen. I perioder har det ved avdelingen vært nesten dobbelt så mange pasienter som det er plass til.

Dette har ført til at mange tvangsinnlagte pasienter er blitt plassert på korridoren, noe som igjen har skapt stort press på de ansatte ved sykehuset.

Hordaland fylkeskommune har fått frist til 26. april for å komme med tiltak som kan redusert overbelegget ved sykehuset.

Ifølge helsedirektøren kan overbelegget få alvorlige følger for pasientene.

NTB