I går ettermiddag bestemte Helsetilsynet i Hordaland seg for å granske sykehusets behandling av drapsdømte Kjell Rune Rotenes.

– Vi mener at det er alvorlig når noen som er innlagt på sikkerhetsavdelingen rømmer, sier fylkeslege Helga Arianson.

Dette er andre tilsynssaken hun oppretter mot Sandviken sykehus på bare en måned. Helsetilsynet er også i gang med å undersøke hva som skjedde før 34-åringen som er siktet for Hylkje-drapet rømte.

– Begge sakene har høy prioritet her hos oss. Vi oppfatter disse sakene som svært alvorlige og viktige å få avklart, sier Arianson.

I første omgang blir psykiatrisk divisjon ved Helse Bergen bedt om å oversende Rotenes sin journal og en redegjørelse av det som skjedde forut for mandagens rømning.

– Vi vil se på de vurderingene som er gjort av pasientens tilstand og risiko, om sykehuset har fulgt sine egne rutiner, og hva som kan være årsaken til at dette skjedde. Vi må vurdere om det var grunnlag for å gi denne pasienten utgang, og om det skjedde på en betryggende måte, sier fylkeslegen.

En avgjørelse i de to tilsynssakene mot Sandviken ligger sannsynligvis noen uker frem i tid. Både kritikk mot enkeltpersoner og mot sykehuset kan bli aktuelt.