Det var Helsetilsynet i Hordaland som anmeldte Atle Johan Løvaas til politiet etter et oppslag i VG om en 10-åring som feilaktig hadde fått diagnosen kikhoste.

– Dette er første gang loven blir prøvet, og vi mener nå at den ikke gir noe sterkt rettsvern for alvorlig syke pasienter, sier Vabø, og viser til lov om alternativ behandling som trådte i kraft 1. januar 2004.

– Bør loven endres?

– Det får være opp til lovgiverne å vurdere, men når loven er slik den er, så er vi bekymret. Loven skal regulere hvem som skal behandle alvorlig syke, og sørge for at disse ikke får feil behandling, sier Vabø.

Helsetilsynet tok autorisasjonen fra Løvaas i 2003. Da hadde han jobbet 21 år som fysioterapeut.

– Statens helsetilsyn tok fra ham autorisasjonen på grunn av uforsvarlig virksomhet, og så bare fortsatte han å behandle kreftpasienter og pasienter med tuberkulose. Det mener vi han ikke hadde anledning til, og at han gikk ut over lovverket. Det var derfor vi anmeldte, sier Vabø.