Avdelingsdirektør Ola Jøsendal ved Helse Bergens avdeling for rusmedisin har vært sentral i kampen mot rusarbeidet i Bergen de seneste årene.

I dette intervjuet kommenterer han for første gang Bergen kommunes rus-nyhet fra onsdag. Nemlig at de skal opprette to nye mottaks— og oppfølgingsentre (MO-senter) for rusavhengige sommeren 2014. Samtidig som de stenger den delen av Nygårdsparken hvor rusmisbrukerne i dag oppholder seg. Den skal nemlig pusses opp.

— Det er svært oppmuntrende at Bergen kommune nå begynner de å sette i verk de planene vi ble enige om i 2011.

- Er det litt på overtid?

— Det er veldig kjekt at det ikke ble enda mer forsinket.

Skulle vært på plass

Opprinnelig skulle det første MO-senteret i Årstad være klart innen utgangen av 2012. Nå forteller byrådet at det kommer først på plass sommeren 2014. Jøsendal sier dette er noe annet enn det kommunen flagget da de jobbet sammen om handlingsplanen i 2011.

— Jeg konstaterer at dette har tatt tid.

På MO-sentrene skal det legges til rette for oppfølging og kartlegging av de enkelte rusmisbrukernes livssituasjoner. Det vil også være LAR-tilbud på disse stedene. Men for flere av dem som går i Nygårdsparken, og i andre russcener i Bergen, vil ikke dette tilbudet være aktuelt. Flere vil fremdeles oppsøke det illegale markedet for å kjøpe og injisere heroin.

Lovlig heroin

Jøsendal vedgår at det trengs flere tiltak for å gjøre hverdagen for denne gruppen bedre.

— På et tidspunkt tvinger det seg frem en drøfting om det kan rigges til en arena med helsehjelp, hvor de avhengige kan innta sine rusmidler på en måte som er lovlig og tilrettelagt. Det beste ville være om det offentlige, Helse Bergen for eksempel, kunne tilby en ordning der rusavhengige inntok opiater som var kvalitetssikret produsert, og hvor man kvalitetssikret inntaket av disse. Dersom de opiatavhengige ikke kjøper fra illegale selgere, vil man punktere det markedet. Det er veldig ønskelig.

Nekter for sprøyterom

Jøsendal sier at dette og en rekke andre tema jevnlig blir drøftet dette med kommunen. Imidlertid er sprøyterom som tema lagt dødt i Bergen kommune.

— Så lenge man har en helsebyråd fra KrF, og det politiske flertallet i Bergen ikke synes å være innstilt på å drøfte mulighetene for sprøyterom, så kommer ikke dette til å skje. Da må vi se på hvilke andre muligheter man har. En av tingene vi diskuterer er å gjennomføre tiltak som kan føre til at rusmiddelavhengige som injiserer heroin kan velge å røye heroin i stedet.

Han påpeker samtidig at hverken røykerom eller sprøyterom er det eneste saliggjørende i denne debatten. 95 prosent av den effekten man kan håpe å oppnå i arbeidet mot rusmisbruk mener han kan oppnås gjennom dagens handlingsplan. Røykerom og sprøyterom mener han imidlertid bør være en del av den pakken for å forsterke andre tiltak.

-Tror du på et rusfritt samfunn?

— Det ville vært dumt å si at jeg tror på det. Det finnes ingen historiske kilder som beskriver samfunn fra de siste 10.000 årene hvor det ikke er rusmidler i omløp. Så det har jeg liten tro på.

Kritiserer Frp og Venstre

Han har likevel klare forventninger til våre folkevalgte i arbeidet med rusproblematikken.

— Når vi vet så mye om hvordan rusmidler virker, og hvordan mekanismene for å komme inn i rusavhengighet fungerer, så har jeg helt andre forventninger til løsninger enn den liberaliseringspolitikken som for eksempel Frp og Unge Venstre fremmer. Liberalisering som virkemiddel er dokumentert negativt for samfunnet. De folkevalgte må gjerne ha sine egne meninger, men det er søkt å lage en egen virkelighet og utforme sin politikk etter det.

Han mener de nå har en viktig jobb å gjøre fremover.

— Vi må blant annet komme i dialog med hver enkelt i parken. Hva skal til for at de også skal være positivt til å avvikle Nygårdsparken som rusarena, og at de kan finne andre rammer for sin tilværelse.

Jøsendal antar at det store flertallet av de rusavhengige som har Nygårdsparken som sin møteplass kunne tenke seg bedre rammer for sitt sosiale liv enn å oppholde seg utendørs hele året.

— Hvilken arena kan det være?

— MO-sentrene skal være en slik arena. Kommunen og frivillige organisasjoner har også et utall tilbud som disse menneskene kan bli invitert inn i. Vi må også se på muligheten for å utvikle andre tilbud.

Vil løse seg for flere

Han har tro på den handlingsplanen som ble vedtatt for flere år siden. Jøsendal sier det er tre ting de vil finne ut av sammen med pasientene:

  • Hva gjorde at du kom deg inn i rusavhengighet?
  • Hva betyr det for deg at du driver med rus akkurat nå?
  • Er det noe du vet som kunne bidratt til at du sluttet med rusmidler, og tok kontroll over situasjonen din?
  • I en dialog med rusmiddelavhengige, og med velfunderte tiltak fra det offentlige, har jeg stor tro på at det finnes en løsning for alle. Hvis vi ser for oss en rusmiddelavhengig som har sitt sosiale fotfeste i Nygårdsparken, og parken blir gjort utilgjengelig, må denne arenaen for livsutfoldelse erstattes med noe annet. Ved å tilby eksisterende tiltak, og utvikle nye, kan det oppnås store og positive endringer både for individet og samfunnet.