• I noen tilfeller vil det ikke være rett å informere foreldre, sier helsesøster Sigrun Helland på Stord.

70-tallsbelegg på gulvet og muggsopp i veggene. Det nedslitte kontoret i paviljongen ved Stord ungdomsskule bærer preg av hyppig bruk.

— Helsesøstertjenesten er et populært tilbud. Jeg har renn inn dørene her hver dag, sier helsesøster Sigrun Helland.

Som helsesøster for oppunder 1400 elever i ungdomsskole og den videregående skolen på Stord forholder hun seg daglig til taushetsplikten.

Alder og modning

— Helsesøstre nyter stor tillit. Vi er ofte de første barn og unge henvender seg til. Ofte ønsker de ikke å involvere andre. Da blir det en avveining mellom lover og regler og ungdommens tillit, sier den erfarne helsesøsteren.

Grensen går ved 16 år. Ungdom over 16 år kan selv avgjøre hvem som skal involveres i en sak. Helsesøsters taushetsplikt er absolutt.

Når barnet er mellom 12 og 16 år er det barnets modenhet og hva saken gjelder som bestemmer. Her utøves skjønn.

Helland ønsker ikke å kommentere saken Bergens Tidende omtalte i går, men sier på generelt grunnlag at det i noen tilfeller er riktig ikke å informere foreldre.

— Barnets alder og modning er avgjørende. Selvfølgelig må vi også vurdere hvor alvorlig saken er.

Straffbare forhold

Hun presiserer at helsesøstre har plikt til å gå videre med saker dersom det gjelder straffbare forhold.

I fjor fulgte hun opp over 40 elever med psykiske problem.

— Det blir de vanligste sakene for meg. Det er i disse sakene jeg ofte får et dilemma i forhold til taushetsplikt.

Ved Husnes helsestasjon i Kvinnherad kommer barn og unge med de fleste problemstillinger. Barn under 16 år som ber om prevensjon er blant de sakene der taushetsplikten stilles på prøve.

— Det er den mest vanlige saken hos oss. Mange foreldre vil gjerne vite om barnet deres trenger prevensjon, sier Grete Tvedt, ledende helsesøster i Kvinnherad

— Dersom vi forstår at barn vil få problemer med at foreldre får vite om det, er det vanskelig. Vi prøver likevel å få barna til å forstå at de bør snakke med dem hjemme, sier Tvedt.

Både på Stord og i Kvinnherad deles det ut prevensjon til barn og unge under 16 år.

<b>TAUSHET ER GULL:</b> Helsesøster Sigrun Helland i Stord kommune nyter stor tillit hos barn og unge. - Vi må foreta mange kompliserte vurderinger. Jeg rådfører meg gjerne med skole, barnevern, PPT eller kollegaer, sier hun.
LENA VERMEDAL