TVHordaland og Bergens Tidende har avslørt at elevene midt i skolegården får tilbud om ferdige "helgepakker" med narkotiske stoffer. Pakken inneholder stimulerende stoffer som ecstasy og amfetamin for lørdagen og beroligende piller som Valium eller Rohypnol for dagen derpå. Stoffet selges til en fast skolepris som ligger under prisnivåvet i byen og omsettes spesielt hyppig ved yrkesskolene.

Bekrefter

Helsesøster Agnes Giertsen bekrefter at hun har daglig kontakt med elever som ruser seg. — Jeg er skremt over hvor ofte og mye ungdom ruser seg. Jeg er også skremt over hvor flinke elevene er til å bagatellisere sitt rusmisbruk. Hver dag har jeg kontakt med én eller to elever som ruser seg på narkotiske stoffer, sier helsesøster Agnes Giertsen til Bergens Tidende.

Agnes Giertsen deler arbeidstiden sin mellom Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole. Hun begynte i jobben som helsesøster i fjor. Før hun begynte var det ti år siden det sist hadde vært noen helsetjeneste ved skolene.

Overrasket

— Jeg vet jo ikke så mye om hvordan det var før. Da jeg begynte i jobben ble jeg uansett overrasket over hvor stort rusproblemet var. Jeg har nok å gjøre, for å si det slik.

Rundt halvparten av elevene som kommer til Agnes Giertsens kontor er blitt oppfordret til det av foreldre eller lærere. Resten kommer etter eget initiativ.

— Mange av ungdommene jeg møter sliter med depresjoner. Der er trøtte, uopplagte og har problemer både med nattesøvn og konsentrasjonsevne. Årsaken til disse problemene er ofte rus. Enten kommer rusbruken frem med en gang, eller litt senere i samtalen. Jeg pleier nesten alltid å spørre elevene om de ruser seg, uansett hva den egentlige grunnen til at de kommer til meg er, sier Giertsen.

- Rettferdiggjør

Selv om elever innrømmer at de ruser seg, er det ikke alle som samtidig innrømmer at de har et problem.

— Elevene er veldig flinke til å rettferdiggjøre at de bruker stoffer som for eksempel hasj. Noen er nærmest innpodet med argumenter for. Noen mener at det er verre å ta en paracet enn å røyke hasj, sier Agnes Giertsen.

Noen elever fremhever også ifølge Giertsen at hasj er et billig alternativ til alkohol. Og de har holdt på en stund. Det er ikke uvanlig at elevene første gang ruset seg på ungdomsskolen i 14-årsalderen.

Bare et fåtall ruser seg ifølge Giertsen i skoletiden. Hvis hun spør hvor elevene får tak i stoffet, er Bystasjonen et svar som går igjen. Elevene vet også at omsetning av narkotika foregår på skolen, men det er de ikke særlig villige til å si noe om.