Undersøkelsen blir en av norgeshistoriens største, og skal først være avsluttet om tre år.

– Det kan godt være undersøkelsen blir enda dyrere. Det skal ikke stå på pengene. Vi har satt oss som mål å gjennomføre et grundig arbeid, og med nøytrale støttespillere som sentrale aktører, sier sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret, kommandør Jan Sommerfelt Pettersen. Sjøforsvaret har alliert seg med Kreftregisteret og Stiftelsen Universitetsforskning Bergen til å gjennomføre undersøkelsen og analysere det innsamlede materialet.

Vil til bunns Det er alle helsespørsmålene rundt arbeidsplassene i Sjøforsvaret de siste årene som har ført til at undersøkelsen blir satt i gang.

— Nå vil vi en gang for alle til bunns i alle spørsmålene om hvorvidt enkelte arbeidsplasser i Sjøforsvaret er farligere enn andre, sier sanitetsinspektøren.

Undersøkelsen omfatter både sivilt og militært ansatte, også personell som er sluttet, eller gått av med pensjon. Hvor mange tidligere ansatte som blir tatt med i undersøkelsen, er foreløpig uklart. Totalt kan det dreie seg om 10.000 personer som skal undersøkes.

Ut til folket Opprinnelig var det meningen å gjennomføre undersøkelsen ved at nåværende og tidligere ansatte skal fylle ut et spørreskjema. Nå er det bestemt å gå grundigere til verks.

— En spørreskjemaundersøkelse ville gitt oss for snaut vurderingsgrunnlag, sier professor Bente E. Moen ved Universitetet i Bergen.

For å danne seg et bilde av hva forskerne skal spørre om, vil det derfor først foregå en kartlegging av de ulike arbeidsplassene i Sjøforsvaret.

— Vi ser for oss at vi skal foreta målinger om bord i en rekke fartøyer, på kystfort og andre arbeidsplasser på land, sier professor Moen.

Intervjuer Sannsynligvis vil ett eller to fartøyer innen hver enkelt type bli saumfart på jakt etter strålingsfare. Deretter vil det bli foretatt intervjuer med ansatte ved enkelte arbeidsplasser.

— Jeg blir overrasket dersom vi ikke finner farligere arbeidsplasser enn andre, sier avdelingssjef Åge Andersen ved Kreftregisteret.

Da mistanken om økt kreftrisiko ved kystfort i Nord-Norge dukket opp sist vinter, vakte det uro blant mange sjøforsvarsansatte.

Godt mottatt - Jeg tror derfor mange nå er glade for at vi setter i verk en omfattende undersøkelse for å avdekke om enkelte arbeidsplasser virkelig er, eller har vært forbundet med høy helserisiko, sier sanitetsinspektør Jan Sommerfelt Pettersen.

Han ser ikke bort fra at undersøkelsen kan munne ut i en konklusjon som kan plassere erstatningsansvar hos Sjøforsvaret.

— Hvis så skjer, må vi selvsagt betale erstatning til dem som har krav på det, sier Sommerfelt Pettersen.