I løpet av året skal tilsynet ha inspisert 800 vannverk over hele landet. Dette er anlegg som ikke har hatt tilsyn siden 2004.

Tilsynet tar mål av seg til å kartlegge om vannkvaliteten er god nok og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes hvis det avdekkes hygieniske mangler. Mattilsynet vil ha fokus på beredskapsplaner og rutiner for prøvetaking.

Sluttrapporten på inspeksjonen skal legges frem våren 2009.